Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce dubna 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Strategické plánování a řízení v obcích bude tématem květnového semináře NSZM ČR

Dne 10. května 2012 se v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce uskuteční Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst věnovaná tématu strategického plánování a řízení. Během akce se její účastníci seznámí s osvědčenými metodami a zkušenostmi, které lze využít při přípravě či aktualizaci strategií rozvoje ve městech, obcích a regionech. Představí se konkrétní ukázky z praxe Dobříše, Chrudimi či Újezda nad Lesy. Zajímavostí jistě bude i prezentace toho, jak naložit s přípravou strategie v malé obci – prezentovat svůj postup bude starosta obce Křižánky. Cílem akce je také ukázat, jak strategické plánování a řízení probíhá v praxi na národní úrovni. Seminář je určen zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku.

Seminář k tématu strategického plánování a řízení je součástí projektu „Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Ve Zdravých městech proběhne Férová snídaně, podporující princip spravedlivého obchodu

Férová snídaně, která se uskuteční 12. května na řadě míst České republiky, propaguje princip fair trade, tedy nákupu výrobků zejména ze zemí třetího světa za spravedlivé ceny vůči jejich výrobcům. Účastí na Férové snídani dávají lidé najevo podporu odpovědné spotřebě, důstojné práci a dodržování lidských práv. Princip Férové snídaně je jednoduchý – lidé připraví cokoli z "fairtradových" surovin a společně posnídají na veřejném místě v obci, například v parku formou pikniku. Je také možné využít místních surovin, neboť princip férového obchodu je podobný jako podpora lokálních a regionálních výrobků přímo v ČR. Férová snídaně je oslavou Světového dne pro fair trade.

Další informace a přehled měst, kde se letos bude Férová snídaně konat, naleznete na stránce www.ferovasnidane.cz. Férová snídaně se uskuteční v těchto Zdravých městech: Brno, Česká Lípa, Hodonín, Jihlava, Kuřim, Litoměřice, Mladá Boleslav, Opava, Štětí, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem a Vsetín.

V Petrohradě se uskuteční pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst

Pod patronací Evropské kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) proběhne ve dnech 14.-16. června v ruském Petrohradě pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst, která sdružuje 30 Národních sítí s více než 1400 Zdravými městy a obcemi. Setkání se zúčastní přibližně 350 až 400 zástupců měst a odborných organizací, kteří budou diskutovat o aktuálních tématech spojených s realizací Projektu Zdravé město a jeho aktuální V. fáze. Hlavním nosným tématem letošního setkání je "od zdravého začátku života až po zdravé a aktivní stárnut". Konference je určena především zástupcům Zdravých měst a jejich sítí, ale i všem dalším zájemcům o aktivity Zdravých měst v jednotlivých evropských státech.

Více informací o konferenci včetně podrobného programu, registračního formuláře i dopravních možností naleznete zde.

Kampaň Světový den bez tabáku se zaměřuje na zdravotní rizika kouření

Na poslední květnový den připadá každoročně osvětová kampaň zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň Světový den bez tabáku je podporovaná Světovou zdravotní organizací (WHO) a v neposlední řadě Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). U příležitosti kampaně se každoročně koná řada osvětových akcí ve Zdravých městech, obcích a regionech. Probíhají „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tématikou i další osvětové akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých.

  • Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Den bez tabáku prostřednictvím terminálu (případně pomocí elektronického formuláře). Děkujeme za Vaše informace.

Seznam měst, která se připojují ke kampani, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Stalo se

Valná hromada NSZM schválila Výroční zprávu za rok 2011

Během jarního zasedání Valné hromady NSZM byla představena a schválena výroční zpráva této asociace. Dokument obsahuje aktuální informace o poslání a činnosti asociace i jejích členů, včetně aktivit na národní a mezinárodní úrovni. Výroční zpráva NSZM za rok 2011 se věnuje službám pro členy, hospodaření a vedení projektů nebo spolupráci s odbornými partnery. Rok 2011 byl z pohledu NSZM úspěšný, asociace měla na konci roku rovných 100 členů. V roce 2011 dosáhla více než třetina členů NSZM pokročilých umístění v rámci Kritérií místní Agendy 21. Členové NSZM uspěli také v řadě dalších oblastí a získali významná ocenění v různých soutěžích. Výroční zpráva NSZM dále informuje např. o nové Databázi strategií, jejíž první verze byla v loňském roce spuštěna.

Jak poznat, že je město udržitelné? Metodika je na světě

V březnu 2012 byla po dvouleté práci expertů z univerzit a dalších odborných pracovišť, ale i praktiků z měst schválena "Metodika pro hodnocení kategorie A místní Agendy 21".

Místní Agenda 21 (MA21) je mezinárodní program, který na úrovni obcí a regionů klade důraz na vyvážený a udržitelný rozvoj, probíhající za aktivní spolupráce s veřejností. V ČR má MA21 svůj žebříček kvality zapojených obcí a regionů - od "zájemců", přes kategorie "D", "C", "B" až po tu nejvyšší kategorii "A". Právě k poslední zmíněné však nebyly přesné návody a postupy, jak ji změřit. Národní síť Zdravých měst proto ve spolupráci se společností Integra Consulting a řadou univerzitních expertů i dalších zástupců odborných pracovišť navrženou Metodiku otestovala v praxi. Čtveřice měst – Kopřivnice, Litoměřice, Chrudim a Vsetín – v průběhu roku 2011 hodnotila jednotlivé oblasti života města dle sady navržených ukazatelů a nechala si tato sebehodnocení oponentně posoudit. Experti jim poté doporučili konkrétní vylepšení pro tu či danou oblast. Mezi hodnocenými oblastmi byla správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí, udržitelná spotřeba a výroba, doprava a mobilita, zdraví a bezpečnost obyvatel, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a místní tradice, komunitní život či globální odpovědnost.

Každé ze čtveřice jmenovaných měst si aktivitu odzkoušela nanečisto na třech oblastech, Chrudim se v tomto a příštím roce pustí do ostré verze hodnocení na všech deseti zmíněných oblastech a pokusí se stát prvním městem v kategorii "A" v rámci ČR, další pilotní města se zatím rozhodují a sbírají podklady. Tento postup je ojedinělý i v rámci Evropy. Existuje řada hodnocení na vybraná témata či souhrnné indexy nejpokročilejších měst, avšak tento postup detailního hodnocení jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje je inspirativní i pro řadu dalších zemí.

Hodnocení ve městech i samotné sestavení metodiky probíhá v rámci projektu NSZM ČR s názvem „A-test“, podpořeného z Revolvingového fondu MŽP.

Více informací k Metodice i k hodnocení oblastí naleznete zde, obecné informace k MA21 jsou k dispozici na www.MistniAgenda21.cz

V Jihlavě proběhl celostátní workshop Zdravých měst k přípravě strategií

Dne 24. dubna 2012 proběhlo v Jihlavě v budově Krajského úřadu kraje Vysočina jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR, během kterého byla projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21. Bylo představeno 6 nových členů NSZM i výsledky spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni. Valná hromada také schválila Hospodaření za rok 2011 a Roční účetní závěrku za rok 2011. Zasedání Valné hromady NSZM předcházel odborný workshop k tématu strategického plánování, kterého se zúčastnilo více než 50 zástupců členských obcí a regionů NSZM. Součástí semináře byla prezentace expertního konzultanta NSZM pana Milana Půčka, který se problematice dlouhodobě věnuje na místní i národní úrovni, a představení projektu "Metodika přípravy veřejných strategií", který realizuje Ministerstvo financí ve spolupráci se společností Ernst & Young a dalšími partnery. Akce proběhla jako součást uvedeného projektu, který byl podpořen ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem.

Fórum Zdravého města zapojuje občany do řešení místních problémů

Fórum Zdravého města je veřejným setkáním, během kterého určují jeho účastníci „10P – desatero problémů“ v místě svého bydliště. Seznam problémů je následně ověřováno v anketě, do níž se zapojí obvykle širší okruh občanů. Ověřený seznam putuje poté do zastupitelstva, které zahrne řešení jednotlivých témat do plánovacích dokumentů včetně rozpočtu. Fóra probíhají každoročně, lidé tak mohou během veřejného setkání získat informace, jak bylo naloženo ze strany města s jejich podněty z minulých let.

Během května se Fórum Zdravého města uskuteční v Praze 14 (9. 5.), Praze-Dolních Počernicích (10. 5.), Říčanech (14. 5.), Jihlavě (15. 5.), Bolaticích (16. 5.), Mladé Boleslavi (21. 5.), Kopřivnici (23. 5.). V měsíci červnu se pak chystá Fórum ve Strakonicích (4. 6.), Křižánkách (5. 6.), Letovicích (6. 6.), Vsetíně (12. 6.), Prostějově (13. 6.) a mikroregionu Drahanská vrchovina (14. 6.).

Střípky z Fór, která proběhla v uplynulém období:

  • Fórum Zdravého města Chrudim (19. 3.) přilákalo na 160 občanů.
  • V Opavě (21. 3.) se Fórum Zdravého města konalo poprvé. Setkání se zúčastnili také členové Studentského parlamentu, jejichž prezentace sklidila potlesk na otevřené scéně.
  • Poprvé se Fórum konalo také v Turnově (3. 4.), kde se akce zúčastnilo více než 100 lidí. Mezi 10 nejpalčivějších problémů města zařadili účastníci Fóra problémy, které vznikly u stolu mladých lidí, např. zřízení studentského zastupitelstva s poznámkou "berte nás vážně"
  • Tradičně dobře připravené Fórum zdravého města Uherské Hradiště (11. 4.) přilákalo více než 120 obyvatel města.
  • V Jilemnici se kromě "dospěláckého" Fóra (12. 4.) konalo také Dětské fórum Zdravého města (13. 4.), které bylo tradičně připraveno ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER.

Databáze DobráPraxe.cz nabízí inspiraci z různých oblastí rozvoje

Databáze Národní sítě Zdravých měst, kterou naleznete na adrese www.DobraPraxe.cz, obsahuje řadu nových inspirujících příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. V současnosti zde můžete procházet přes 180 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení nebo společná témata místní Agendy 21, navíc umožňuje se zapojit do tzv. tematických kroužků. V Databázi naleznete také tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat. Odkaz najdete přímo na hlavní stránce nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe.

Databáze je otevřena všem, kdo chtějí přispět dalšími příklady dobré praxe nebo střípky. Těšíme se na inspiraci od vás.

V prvních měsících roku 2012 přibyly do Databáze DobráPraxe.cz tyto nové příklady:

STUDÉNKA: Elektronický stavební deník

LITOMĚŘICE: Dětské zastupitelstvo

KLATOVY: Dobročinný vánoční bazar pro stacionář 

LIBERECKÝ KRAJ: Aplikace hodnocení vlivů na zdraví do strategických dokumentů

Ve Zdravých městech a obcích probíhaly oslavy Dne Země

Také v letošním roce se Zdravá města, obce a regiony zapojily do kampaně Den Země. Nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí se každoročně slaví více už více než 40 let a v současnosti probíhá ve 192 zemích světa. Pro účastníky oslav Dne Země ve Zdravých městech byly připraveny přednášky, výstavy, soutěže, ale také zábavné ekovýchovné akce pro děti. V obcích i jejich okolí probíhaly jarní úklidy, sázení stromů, poznávací výlety a vycházky pro všechny generace. Globální témata byla při oslavách Dne Země připomínána mimo jiné díky akcím, na kterých byly nabízeny Fair-trade produkty, vyrobené v zemích třetího světa. Koupí těchto produktů podporují tuzemští zákazníci vzdálené výrobce, kteří za svoji práci obdrží „férovou“ odměnu. Během kampaně Den Země probíhaly také ekojarmarky, kde si lidé mohli nakoupit naopak regionální produkty, čímž podpořili místní výrobce.

Kampaň Den Země v letošním roce doposud podpořila tato Zdravá města, obce a regiony: Bolatice, Brno, Dobříš, Hlinsko, Hlučín, Hodonín, Chrudim, Jihlava, Jilemnice, Klatovy, Kopřivnice, Křižánky, Kroměříž, Kuřim, Letovice, Litoměřice, Moravská Třebová, Mšeno, Opava, Orlová, Pelhřimov, Prachatice, Praha 7, Praha 14, Praha 21, Praha-Dolní Počernice Praha–Libuš, Prostějov, Přeštice, Říčany, Strakonice, Štětí, Tábor, Třebíč, Třeboň, Turnov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Vsetín a Zdravý Kraj Vysočina.

Kompletní přehled programů a dalších informací ke kampani Den Země ve Zdravých městech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dze.

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.