Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

II/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce února 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Zahájení "Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012"

Dne 1. března 2012 se v Praze v budově Černínského paláce od 9.00 hod. uskutečnila Zahajovací konference k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v České republice. Akce byla pořádána Ministerstvem práce a sociálních věcí za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR. Akci zahájil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, navázala řada zajímavých hostů a organizací. Praktické příklady z praxe obcí a regionů přednesla i Národní síť Zdravých měst, která mezi jiným zmínila i mezinárodní program "Města přátelská seniorům", který je otevřen všem obcím a který tato asociace v ČR za podpory Rady vlády pro seniory zaštiťuje.

..čti více

V Praze se uskuteční konference věnovaná přípravě Světového summitu OSN o udržitelném rozvoji "Rio+20"

..čti více

Stalo se

Zdravá města byla Ministerstvem vnitra oceněna za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

V reprezentativních prostorách pražského Obecního domu byly v rámci 8. Národní konference kvality ve veřejné správě slavnostně předány zástupcům obcí a regionů ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2011. Členové Národní sítě Zdravých měst ČR uspěli ve všech kategoriích. Získali ocenění za realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností, ale také za uplatňování dalších metod kvality ve veřejné správě a za inovaci.

..čti více

V Kaiserštejnském paláci v Praze se setkali zástupci Zdravých krajů

Setkání zástupců Zdravých krajů, které jsou součástí Národní sítě Zdravých měst, proběhlo dne 14. února v Praze v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Na tomto pracovním setkání prezentovali své osvědčené postupy a úspěšné aktivity zástupci Zdravých krajů - Kraje Vysočina, Jihomoravského, Plzeňského a Libereckého kraje - a také zástupci Moravskoslezského kraje. Cílem akce bylo vzájemné sdílení zkušeností a předávání inspirace z různých oblastí rozvoje. Mezi prezentovanými tématy byla např. finanční podpora pro Zdravá města na území kraje, místní Agenda 21, projekty na podporu bezpečnosti nebo zavádění systému EMAS na krajském úřadě.

..čti více

Zdravé město Hlinsko se připojuje k "Paktu starostů a primátorů" - mezinárodní úmluvě měst o ochraně klimatu

Iniciativa "Pakt starostů a primátorů" (Covenant of Mayors) má za cíl pomáhat městům s realizací opatření, která v souladu s klimatickým cílem Evropské unie sníží emise CO2, zvýší energetickou účinnost a podpoří využívání obnovitelných zdrojů energie. Dohodu již podepsalo více než 3500 signatářů z celé Evropy. Prvním a dosud jediným městem v ČR, které se k Paktu starostů a primátorů připojilo, bylo město Jeseník. Zdravé město Hlinsko se k iniciativě připojuje právě v únoru tohoto roku.

..čti více

Během února se uskutečnila první Fóra Zdravých měst

..čti více

V Londýně se uskutečnil mezinárodní "Kulatý stůl" k tématu udržitelnosti měst

Mezinárodní organizace ICLEI, jejíž hlavním cílem je podpora spolupráce měst v aktivitách souvisejících s udržitelným rozvojem, pořádá v rámci projektu "Informed Cities" pravidelné "Kulaté stoly", které mají pomoci k propojení výsedků nejnovějších výzkumů a běžné praxe v obcích. Kulatý stůl, který se uskutečnil 16. a 17. února v Londýně, navázal na podzimní setkání v italské Neapoli, kde účastníci diskutovali o měření udržitelnosti měst a spolupráci s výzkumnými organizacemi. Kulatý stůl v Londýně, kterého se zúčastnila také zástupkyně NSZM, se zabýval především chystaným Světovým summitem OSN o udržitelném rozvoji v Riu de Janeiru - konferencí o udržitelném rozvoji, která navazuje na Summit Země z roku 1992 a je označována jako "Rio +20". Kulatého stolu ICLEI se zúčastnilo třiadvacet zástupců evropských zemí.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.