Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2011

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2011.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci. Doufáme, že i v nelehkém období
budeme společně věnovat energii aktivitám souvisejícím s udržitelným rozvojem
a podporou zdravého životního stylu ve městech, obcích a regionech ČR.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Národní síť Zdravých měst ČR má rovných 100 členů

..čti více

Zdravá města získala řadu významných ocenění

..čti více

Fórum Zdravého města zapojuje veřejnost do rozhodovacích procesů

..čti více

Databáze DobráPraxe.cz nabízí přes 160 inspirativních příkladů

..čti více

Rok 2012 bude Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití

..čti více

NSZM se také v roce 2011 zapojila do mezinárodních aktivit v rámci Evropy

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2011

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.