Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-VIII/2011

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z letních měsíců července a srpna 2011 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.

Rád bych vás též upozornil na dobré zprávy, kterými jsou bezesporu vstup Libereckého kraje a Plzeňského kraje do Národní sítě Zdravých měst. Asociace v posledních měsících posílila ale také o nová významná města - statutární město Opava a jihomoravskou Břeclav.

Všem novým členům přeji hodně úspěchů v aktivitách souvisejících se členstvím v asociaci a jsem si jist, že pro stávající Zdravé obce a regiony přinesou tyto nové kraje a města zajímavé inspirace a zkušenosti.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Přijďte se inspirovat na seminář NSZM osvědčenými metodami v oblasti podpory zdraví v obcích a krajích

..čti více

Zahraniční inspirace v oblasti zapojování veřejnosti do plánování udržitelné energetiky v obcích

Dne 19. září 2011 se v Praze v Evropském domě (Jungmannova 24) uskuteční zajímavý seminář k tématu plánování udržitelné energetiky v obcích. Úspěšné příklady a možnosti zapojování veřejnosti do tohoto tématu představí řada zahraničních hostů. Uslyšíte zkušenosti z Freiburgu, města, které má v řadě témat udržitelného rozvoje rozhodně co nabídnout, ale také například z bulharské Sofie či estonského Tartu. Seminář zahájí v 10 hodin zástupci pražské a brandenburské kanceláře Nadace Heinrich Böll Stiftung, které akci ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst pořádají. Na semináři vystoupí zástupce ministerstva životního prostředí, bude zde představena nově vzniklá publikace mapující dobrou praxi zapojování veřejnosti do tohoto tématu a v závěru budou moci účastníci diskutovat.

..čti více

Kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut se zaměří na alternativní způsoby dopravy

..čti více

Také během podzimu budou probíhat Fóra Zdravých měst

Fórum Zdravého města je veřejné setkání, běhěm kterého určují účastníci akce 10P – desatero problémů, které je v místě jejich bydliště nejvíce trápí. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během nadcházejících měsíců se uskuteční řada těchto setkání s veřejností ve Zdravých obcích a regionech. Osvědčila se také Dětská fóra Zdravých měst, která jsou připravována ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER v rámci projektu ROZMArIN, financovaném z prostředků Revolvingového fondu MŽP.

..čti více

Stalo se

Liberecký kraj: Nový „Zdravý kraj“ má zkušenosti v hodnocení vlivu strategií na zdraví

Liberecký kraj vstoupil v letních měsících do Národní sítě Zdravých měst ČR. Náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova RNDr. Vít Příkaský k tomuto rozhodnutí doplňuje: „K aktivitám NSZM jsme se připojili zejména proto, že tato asociace uplatněním metody místní Agendy 21 usiluje o rovnovážný rozvoj území a kvalitu života jeho obyvatel. Jsem přesvědčen o tom, že stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republiky bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. Zapojením do NSZM očekávám nové impulsy pro naši každodenní práci, nová témata k oboustranně přínosné komunikaci s obcemi a regiony, které již členy NSZM jsou. Věřím, že uplatnění principu partnerství při spoluvytváření podoby tohoto projektu přispěje ke zkvalitnění života obyvatel kraje i zvýšení celkové prosperity regionu.

..čti více

Plzeňský kraj: Nový "Zdravý kraj" systematicky podporuje rozvoj venkova, ale je i velkou inspirací v oblasti informačních technologií

Plzeňský kraj vstoupil v polovině letošního roku do Národní sítě Zdravých měst ČR. Tento krok navazuje mimo jiné na osvědčenou spolupráci s Místními akčními skupinami, které zastupují zájmy především menších obcí. „Plzeňský kraj je regionem s druhou nejmenší hustotou zalidnění v ČR a rozmístění jeho obyvatel je značně nerovnoměrné, když více než jeda třetina osob žije ve městě Plzni a jeho nejbližším okolí. Oproti jiným krajům máme deficit větších měst. Tato skutečnost nás vede k myšlence větší pomoci venkovu, k myšlence udržitelného rozvoje, kdy se snažíme různými typy krajských programů vyrovnávat regionální disparity,“ říká Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku.

..čti více

Celostátní soutěž Město stromů zná letošního vítěze

Zdravé město Uherské Hradiště zvítězilo v letošním ročníku soutěže Město stromů, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice. Porota soutěže ocenila zpracování návrhu plánované jednoroční kampaně Uherského Hradiště, kdy se obec bude snažit zvýšit zájem místních lidí o zeleň ve městě. Soutěž Město stromů pořádá Nadace Partnerství pravidelně již od roku 2006. Vítěz letošního ročníku soutěže, město Uherské Hradiště, získává mimo jiné jedinečnou možnost zúčastnit se prestižního mezinárodního klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

..čti více

Co je nového v Databázi DobráPraxe.cz?

Internetová databáze na adrese DobraPraxe.cz obsahuje již 165 inspirativních příkladů z různých oblastí rozvoje obcí a regionů. Na adrese https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe naleznete také aktuální drobné „střípky“ z každodenní praxe.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.zdravamesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2011

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.