Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VI/2011

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také zajímavosti za měsíc červen 2011 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.
Do letních dnů vám za tým NSZM ČR přejeme hlavně pohodu a načerpání energie a budeme se těšit na setkání nad dalším číslem Zpravodaje na konci prázdninového období.

Petr Švec; ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Obce i města všech velikostí mohou i letos usilovat o titul Obec přátelská rodině

Také v roce 2011 se uskuteční soutěž Obec přátelská rodině, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR. Cílem soutěže, ve které v minulosti uspěla také Zdravá města, je motivovat obce k podpoře rodin s dětmi a vyvolat zájem o realizaci prorodinných aktivit. Soutěž ukazuje a hodnotí, jak se v různých místech republiky vychází vstříc dětem, jejich rodičům a prarodičům. Přihlášené obce budou mít příležitost získat finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace. Přihlášky do soutěže je třeba zaslat na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí nejpozději do konce července.

..čti více

Kalendář akcí ve Zdravých městech, obcích a regionech

..čti více

Stalo se

Spolupráce obcí se základními i mateřskými školami byla tématem Letní školy NSZM

Ve dnech 15. - 17. června 2011 se ve Zdravém městě Kroměříž uskutečnila Letní škola NSZM. Zatímco Jarní škola byla věnována postupům v praxi mikroregionů, úvodní seminář školy letní byl zaměřen na kraje a také téma "Školy jako partneři pro obce". Na akci byly představeny zajímavé programy a aktivity škol, účastníci i prezentující zde sdíleli své zkušenosti a osvědčené postupy.

..čti více

Kampaň Dny bez úrazů oslovila také nejmenší děti

Aktivity kampaně Dny bez úrazů probíhaly ve Zdravých městech převážně v první polovině června. Kampaň se každým rokem zaměřuje na prevenci úrazů u nejohroženějších věkových skupin, tedy u dětí a seniorů. Probíhaly především osvětové akce a přednášky v mateřských i základních školách, ale také akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Úrazy jsou ve značné míře předvídatelné, prevencí lze proto snížit jejich počet i zmírnit následky. Města mohou využít také osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň "Na kolo jen s přilbou". Kampaňové aktivity se kromě dopravních úrazů obvykle zaměřují také na úrazy doma, ve škole, v přírodě a na sportovištích. Kampaň Dny bez úrazů podporuje též Státní zdravotní ústav a jeho regionální pracoviště.

..čti více

V Belgii se uskutečnilo setkání zástupců Zdravých měst z celé Evropy

Také v letošním roce se sešli reprezentanti Zdravých měst a Národních sítí, které tato města sdružují v jednotlivých zemích Evropy. Setkání proběhlo v belgickém městě Liege (Lutych) v termínu od 15. do 18. června. Odborníci z nejrůznějších vědních oblastí, koordinátoři Zdravých měst i Národních sítí diskutovali nad konkrétními otázkami a problémy souvisejícími s rozvojem měst a jeho vlivem na zdraví obyvatel a okolní prostředí. Mezi desítkami workshopů měly své zastoupení také sítě Zdravých měst. Setkání spojilo dohromady zástupce Národních sítí s dlouhou tradicí, jako je např. izraelská, polská či česká, s těmi, kteří tuto formu spolupráce Zdravých měst na národní úrovni teprve rozvíjejí nebo po delší době obnovují. NSZM ČR prezentovala svůj systémový přístup k rozvoji Projektu Zdravé město, představila některé úspěšné akce, jako je např. populární pořad „Zábavně o stáří“ nebo „Dětské fórum Zdravého města“, a rovněž nabídla možnosti spolupráce s ostatními sítěmi.

..čti více

V prostorách Senátu Parlamentu ČR se uskutečnil seminář o zdravém a aktivním stárnutí

Zdravá města se představila na semináři, který proběhl dne 6. června v Senátu Parlamentu ČR, pod patronací senátora Milana Pešáka, člena výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Kanceláří WHO v České republice, Ministerstvem zdravotnictví a Národní sítí Zdravých měst. Mezi témata semináře, kterého se zúčastnilo na 60 zájemců, patřil např. očekávaný demografický vývoj, který předpokládá stárnutí populace, dále význam pohybových aktivit, prevence úrazů, podpora dobrovolnických služeb nebo vyhlášení roku 2012 v rámci EU rokem aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Na semináři zazněly také konkrétní příklady nejen ze Zdravých měst.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.zdravamesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2011

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.