Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2011

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s důležitými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nejbližším období.
Přinášíme také zajímavosti za měsíc březen 2011 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.

Petr Švec; ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Zdravá města, obce a regiony se opět připojí ke kampani Den Země

..čti více

Zástupci Zdravých měst z celé Evropy se setkají v belgickém Lutychu (Liege)

Ve dnech 15.–18. června se uskuteční další setkání zástupců sítí Zdravých měst z evropských zemí. Účastníci setkání budou diskutovat o prioritách V. fáze mezinárodního Projektu Zdravé město WHO, o novém programu Světové zdravotní organizace (WHO) pro evropský region s názvem „Zdraví 2020“ i o dalších tématech souvisejících s podporou veřejného zdraví na místní úrovni. V rámci Evropy působí 30 sítí Zdravých měst, které dohromady sdružují přes 1400 měst, obcí a regionů. Na konferenci je očekáváno až 400 účastníků ze Zdravých měst a jejich sítí v evropských zemích.

..čti více

Stalo se

V Litoměřicích proběhla Jarní škola Zdravých měst a regionů

Ve dnech 30. března - 1. dubna 2011 se ve Zdravém městě Litoměřice uskutečnila další Škola NSZM, která je součástí oficiálního akreditovaného vzdělávání pro koordinátory místní Agendy 21 a Zdravých měst. Jarní školu zahájil diskusní seminář, který byl tentokrát zaměřen mimo jiné i na sdílení zkušeností a osvědčených postupů v praxi mikroregionů a místních akčních skupin. V létě bude pak obdobný postup zaměřen na kraje a jejich specifické postupy, podzimní škola pak zakončí rok na téma malých obcí a jejich specifik v realizaci MA21.

..čti více

V měsíci březnu proběhla další čtyři Fóra Zdravých měst

Fórum Zdravého města je setkáním, během kterého určují zástupci veřejnosti 10P – desatero problémů, které považují v místě jejich bydliště za nejpalčivější. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva obce, regionu či městské části. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během března se Fórum Zdravého města uskutečnilo v Dobříši (16. 3.), další setkání proběhla v Karlových Varech (17. 3.), Hlučíně (22. 3.) a Orlové (24. 3.). Během dubna budou následovat Fóra ve Zdravých městech Přeštice (5. 4.), Jilemnice (7. 4.), Chrudim (11. 4.) a Praha-Dolní Počernice (27. 4.).

..čti více

Dětské fórum Zdravého města umožňuje zapojit mladou generaci do dění v místě bydliště

V loňském roce proběhlo "Dětské fórum aneb Desatero problémů města Litoměřice očima žáků a studentů základních a středních škol". Na tuto úspěšnou akci a na podobné dětské zasedání ve Zdravém městě Dobříš v letošním roce navazují další Dětská Fóra Zdravých měst. S přípravou setkání v dalších Zdravých městech pomáhají pracovníci střediska ekologické výchovy SEVER, kteří mají bohaté zkušenosti s prací s dětmi a s ekologickou výchovou. Dne 7. března se uskutečnilo Dětské fórum ve Zdravé městské části Praha-Libuš a Písnice.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.zdravamesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2011

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.