Národní síť Zdravých měst ČR


Sekce NSZM ČR: Strategické řízení v obcích a metody kvality, 2016

Ve čtvrtek 19. května 2016 proběhla v Praze na Novotného lávce tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce téměř 80ti účastníkům představila problematiku kvality a strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí.

(19.5.2016)
více»
 

31. květen: "Světový den bez tabáku" WHO, opět ve Zdravých městech

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se také aktivně hlásí členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM).

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. V letošním ročníku kampaně WHO vyzvala všechny státy, aby se připravily na jednotné standardizované obaly tabákových výrobků. Jednotné obaly jsou důležitým opatřením ke snižování poptávky. Snižují atraktivitu tabákových výrobků a zvyšují účinnost zdravotních varování. (3.5.2016)
více»
 

Výroční zpráva NSZM ČR 2015: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

109 konzultací pro členy v místě – 54 Fór pro veřejnost s 4600 účastníky - 9 Fór pro mladé – 5 celostátních akcí k dobré praxi – 12 akreditovaných vzdělávání - 431 strategií - 278 příkladů dobré praxe a 599 střípků - 8 webových Zpravodajů ... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2015. Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace. Prohlédněte si naši Výroční zprávu 2015 na webu. Nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2016. Podrobné informace o programech akcí a následně i přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce ZdravaMesta.cz.

(20.4.2016)
více»
 

Program Smart City míří do Zdravých měst

Národní síť Zdravých měst ČR a Smart City Institut slavnostně podepisují deklaraci o spolupráci v programu Smart Cities – tzv. Chytrých nebo Inteligentních měst. Podpis deklarace se uskuteční 19. května v 14:30 hod. v Praze na Novotného lávce 5. Na 130 Zdravých měst a obcí v Česku tak bude moci čerpat bohaté inspirace a dobrou praxi ve využívání nejmodernějších technologických řešení.  

Program Smart Cities se zaměřuje na dosud opomíjený potenciál moderních technologií pro rozvoj měst a obcí. Situace se nyní má razantně změnit. Jen do roku 2020 bude podle odhadů proinvestováno v České republice až 100 mld. Kč, a to zejména v oblastech energetiky, mobility a dopravy, odpadového hospodářství, bezpečnosti a řízení samospráv. Bude možné financovat řadu projektů a aktivit s využitím nových digitálních, informačních a komunikačních technologií, které mají v konečném důsledku napomoci vylepšit kvalitu života obyvatel, zefektivnit a zlevnit vybrané postupy ve městech. (16.5.2016)
více»
 

Zdravá města se připravují na letošní "Dny bez úrazů" na začátku června

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu. (4.5.2016)
více»
 

Webináře Zdravých měst umožňují sdílení dobré praxe on-line

V roce 2016 pokračuje další služba pro členy Národní sítě Zdravých měst. Cílené osobní či telefonické konzultace, které jsou ze strany koordinátorů dlouhodobě nejoceňovanější službou asociace, byly doplněny pravidelným internetovým webinářem.

Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet lidí v „digitálním prostředí“, aby se ve stanovený čas potkali se svými kolegy a kolegyněmi z dalších Zdravých měst, obcí a regionů.  Efektivně jej využívají ke kladení otázek, zasílání materiálů, a zejména k diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Projektu Zdravé město, obec, region a místní Agendy 21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci není nutné opustit své pracoviště, a přitom je možné se dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů z celého Česka. (3.5.2016)
více»
 

Inspirace v oblasti kvalitního bydlení na Valné hromadě Zdravých měst, 19. 4. 2016

Valné hromadě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 19. dubna 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy, předcházelo inspirativní diskusní setkání, které uspořádala Národní síť Zdravých měst ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti České komory architektů. Setkání, které neslo název „Kvalitní bydlení ve městech“, se zúčastnilo téměř 80 zájemců o toto aktuální téma.

(20.4.2016)
více»
 

Participativní rozpočet - jak na to ve Zdravých městech

Participativní rozpočtování, tedy zapojení obyvatel města do rozhodnutí o využití části rozpočtu na realizaci konkrétních projektů, se stalo v posledních dvou letech v Česku hitem. V řadě měst či městských částech jsou na tyto účely vynakládány značné finanční prostředky. Pro Zdravá města a MA21 však je důležitým kritériem, aby celoroční systematická spolupráce radnice s veřejností nebyla zaměněna za líbivý jednorázový příslib finanční podpory pro atraktivní projekty.

Postup Zdravých měst je výjimečný tím, že participativní rozpočtování se stává další součástí, která funkčně zapadá do mozaiky systémové celoroční práce – do dlouhodobého procesu komunitního plánování, jejímž každoročním vyvrcholením je veřejné fórum k udržitelnému rozvoji. Zde dochází k široké diskuzi a konsenzu o prioritách řešení mnoha podnětů pro následující rok.  (15.4.2016)
více»
 

Blíží se oslavy Dne Země, zapojí se i Zdravá města

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let.

Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se budou konat osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti. Zdravá města a obce připravují bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. Na akcích si jejich účastníci mohou zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty.

(5.4.2016)
více»
 

Hodnocení udržitelného rozvoje měst ve Švýcarsku a Česku - sdílení návodů

V březnu 2015 proběhlo v Praze setkání zástupců Národní sítě Zdravých měst s dlouholetými švýcarskými partnery ze společnosti Equiterre, které se účastnil i zástupce kantonu Ženeva. Tématy třídenního setkání byla výměna zkušeností z oblasti sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní i národní úrovni a dále praktické hodnocení dopadů projektů měst a regionů na udržitelný rozvoj.

Švýcarské sdružení Equiterre je organizací s více než 30ti letou historií. Spojuje jak obce, města a regiony, tak i neziskové a privátní organizace, které mají zájem o uplatňování udržitelného rozvoje. Kanton Ženeva je průkopníkem řady témat udržitelného rozvoje. Za Česko se kromě Kanceláře NSZM setkání účastnili zástupci Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Zdravého města Litoměřic. (7.4.2016)
více»
 

Světový den zdraví - letos na téma Prevence a léčba diabetu, 7. 4.

Každým rokem se Světový den zdraví slaví 7. dubna. Tématem letošního roku je čím dál tím více aktuálnější prevence a léčba diabetu.

(7.4.2016)
více»
 

Jarní škola Zdravých měst 2016 v Litoměřicích: Kvalita, finance, spolupráce

Finanční zdroje pro města, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj a jeho indikátory, spravedlivé rozhodování o stavbách, plánovací akce ve školách... tato a mnohá další témata zaznívaly na Škole Zdravých měst v Litoměřicích. Na 130 účastníků se ve středu 16. března 2016 sešlo ve Zdravém městě Litoměřice na úvodním semináři Jarní školy Národní sítě Zdravých měst (NSZM). Účastníky srdečně uvítali litoměřický starosta Ladislav Chlupáč a zastupitel Petr Hermann, současně i předseda NSZM. „Na Školách jde zejména o setkání s kolegy z jiných měst. Nejvíce se naučíme na konkrétních příkladech z praxe, na inspiracích, ale i na tom, co se jinde neosvědčilo, co a jak udělat lépe. Nás tentokráte zajímala práce s výsledky veřejných fór ověřenými anketou či sociologickým průzkumem a předali jsme zkušenosti z participativního rozpočtování“, dodává k akci Rita Vlčková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice. (17.3.2016)
více»
 
Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 32 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3643
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz