Národní síť Zdravých měst ČR


Webináře Zdravých měst umožňují sdílení dobré praxe on-line

V roce 2016 pokračuje další služba pro členy Národní sítě Zdravých měst. Cílené osobní či telefonické konzultace, které jsou ze strany koordinátorů dlouhodobě nejoceňovanější službou asociace, byly doplněny pravidelným internetovým webinářem.

Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet lidí v „digitálním prostředí“, aby se ve stanovený čas potkali se svými kolegy a kolegyněmi z dalších Zdravých měst, obcí a regionů.  Efektivně jej využívají ke kladení otázek, zasílání materiálů, a zejména k diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Projektu Zdravé město, obec, region a místní Agendy 21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci není nutné opustit své pracoviště, a přitom je možné se dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů z celého Česka. (3.5.2016)
více»
 

Inspirace v oblasti kvalitního bydlení na Valné hromadě Zdravých měst, 19. 4. 2016

Valné hromadě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 19. dubna 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy, předcházelo inspirativní diskusní setkání, které uspořádala Národní síť Zdravých měst ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti České komory architektů. Setkání, které neslo název „Kvalitní bydlení ve městech“, se zúčastnilo téměř 80 zájemců o toto aktuální téma.

(20.4.2016)
více»
 

Participativní rozpočet - jak na to ve Zdravých městech

Participativní rozpočtování, tedy zapojení obyvatel města do rozhodnutí o využití části rozpočtu na realizaci konkrétních projektů, se stalo v posledních dvou letech v Česku hitem. V řadě měst či městských částech jsou na tyto účely vynakládány značné finanční prostředky. Pro Zdravá města a MA21 však je důležitým kritériem, aby celoroční systematická spolupráce radnice s veřejností nebyla zaměněna za líbivý jednorázový příslib finanční podpory pro atraktivní projekty.

Postup Zdravých měst je výjimečný tím, že participativní rozpočtování se stává další součástí, která funkčně zapadá do mozaiky systémové celoroční práce – do dlouhodobého procesu komunitního plánování, jejímž každoročním vyvrcholením je veřejné fórum k udržitelnému rozvoji. Zde dochází k široké diskuzi a konsenzu o prioritách řešení mnoha podnětů pro následující rok.  (15.4.2016)
více»
 

Blíží se oslavy Dne Země, zapojí se i Zdravá města

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let.

Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se budou konat osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti. Zdravá města a obce připravují bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. Na akcích si jejich účastníci mohou zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty.

(5.4.2016)
více»
 

Hodnocení udržitelného rozvoje měst ve Švýcarsku a Česku - sdílení návodů

V březnu 2015 proběhlo v Praze setkání zástupců Národní sítě Zdravých měst s dlouholetými švýcarskými partnery ze společnosti Equiterre, které se účastnil i zástupce kantonu Ženeva. Tématy třídenního setkání byla výměna zkušeností z oblasti sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní i národní úrovni a dále praktické hodnocení dopadů projektů měst a regionů na udržitelný rozvoj.

Švýcarské sdružení Equiterre je organizací s více než 30ti letou historií. Spojuje jak obce, města a regiony, tak i neziskové a privátní organizace, které mají zájem o uplatňování udržitelného rozvoje. Kanton Ženeva je průkopníkem řady témat udržitelného rozvoje. Za Česko se kromě Kanceláře NSZM setkání účastnili zástupci Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Zdravého města Litoměřic. (7.4.2016)
více»
 

Světový den zdraví - letos na téma Prevence a léčba diabetu, 7. 4.

Každým rokem se Světový den zdraví slaví 7. dubna. Tématem letošního roku je čím dál tím více aktuálnější prevence a léčba diabetu.

(7.4.2016)
více»
 

Jarní škola Zdravých měst 2016 v Litoměřicích: Kvalita, finance, spolupráce

Finanční zdroje pro města, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj a jeho indikátory, spravedlivé rozhodování o stavbách, plánovací akce ve školách... tato a mnohá další témata zaznívaly na Škole Zdravých měst v Litoměřicích. Na 130 účastníků se ve středu 16. března 2016 sešlo ve Zdravém městě Litoměřice na úvodním semináři Jarní školy Národní sítě Zdravých měst (NSZM). Účastníky srdečně uvítali litoměřický starosta Ladislav Chlupáč a zastupitel Petr Hermann, současně i předseda NSZM. „Na Školách jde zejména o setkání s kolegy z jiných měst. Nejvíce se naučíme na konkrétních příkladech z praxe, na inspiracích, ale i na tom, co se jinde neosvědčilo, co a jak udělat lépe. Nás tentokráte zajímala práce s výsledky veřejných fór ověřenými anketou či sociologickým průzkumem a předali jsme zkušenosti z participativního rozpočtování“, dodává k akci Rita Vlčková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice. (17.3.2016)
více»
 

Místní Agenda 21 v novém „kabátu“. Brožura o MA21 volně ke stažení

Místní Agenda 21 je progresivní metodou a nástrojem řízení kvality veřejné správy. Pomáhá městům, obcím a krajům k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery (NNO, školy, firmy atd.) dbát na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje. Národní síť Zdravých měst ČR, která sdružuje většinu pokročilých realizátorů MA21, připravila, v souladu s aktivitami Pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, novou a přehlednou publikaci k tomuto nástroji.

(2.3.2016)
více»
 

Hlavní město Praha a NSZM ČR: Setkání Zdravých městských částí k dobré praxi a dotacím

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo v úterý 1. března 2016 v prostorách pražského magistrátu. Akce proběhla pod záštitou radního HMP Ing. Radka Lacka a jejím cílem bylo především sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi spolupráce. Akci, na které se sešla více než padesátka účastníků - zástupců úřadů i volených orgánů městských částí, neziskovek a dalších institucí, zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec. Díky bohatým panelovým diskusím se se zajímavými tématy představilo na deset městských částí Prahy. Účastníci měli rovněž možnost se dozvědět o aktuálních finančních zdrojích vhodných pro rozvoj MA21 a podporu zdraví. (1.3.2016)
více»
 

Zdravotní plány online. Inspirujte se

Portál ZdravotniPlan.cz je tematickým webem Národní sítě Zdravých měst ČR. Na jeho vývoji se v průběhu roku 2015 podílela řada odborných partnerů, jako např. Kancelář Světové zdravotní organizace OSN v Praze, Ministerstvo zdravotnictví či Národní síť podpory zdraví. Portál je určen zejména profesionálům v oblasti podpory zdraví a zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které plánování pro zdraví, podpora zdraví a celkově místní rozvoj zajímá, a kteří hledají inspirace a praktické informace.

(2.3.2016)
více»
 

Tradiční setkání Zdravých krajů se uskutečnilo letos v Jihlavě

Dne 16. února 2016 se uskutečnilo již tradiční Setkání Zdravých krajů. Tentokrát jej společně hostili Zdravý Kraj Vysočina a Zdravé město Jihlava. Zástupce Vysočiny a krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, stejně jako zástupce Národní sítě Zdravých měst či odborných institucí jako je CENIA ad. Diskutována byla témata plánů a projektů pro nejbližší období, možnosti dotačních titulů, fondů či výzev jednotlivých krajů pro své obce či neziskovky. Zdravé kraje Jihomoravský, Moravskoslezský i Vysočina i představovaly akce k setkávání měst, obcí a významných partnerů či způsoby medializace aktivit Zdravého kraje včetně využití sociálních sítí jako je Face Book. Mezi zajímavostmi z Moravskoslezského kraje zazněly například čistá mobilita a úspěšný tendr na provozovatele hromadné dopravy v kraji s využitím vozidel na CNG pohon, rozvíjející se energetický management a plán na výpočet uhlíkové stopy úřadu. Jihomoravský kraj zaujal rozběhnutými aktivitami v oblasti prevence drogových a jiných závislostí, kyberšikany či perličkou - včelíny na střeše krajského úřadu. (16.2.2016)
více»
 

„Otevřela“ Galerie udržitelného rozvoje

S koncem roku 2015 jsme spustili specializovaný internetový rozcestník Národní sítě Zdravých měst ČR k 11 tématům udržitelného rozvoje s názvem GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.
Naleznete zde zajímavé inspirace z praxe měst a obcí – dobré praxe i jednotlivé „střípky“, odkazy na daná témata obsažené ve strategiích a koncepcích měst či regionů, specializované audity udržitelného rozvoje zatím pilotně z Litoměřic a Chrudimi či kontakty a odkazy na další zajímavé domácí i zahraniční informační zdroje. (8.1.2016)
více»
 
Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 32 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3643
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz