• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

V budově Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 5, Praha 1) se 12. února 2009 uskutečnil seminář, který seznámil účastníky zejména s aktualitami a možnostmi v oblasti čerpání zdrojů z OPŽP, nabídnul vyhodnocení dosavadních zkušeností a doporučení ze strany Státního fondu Životního prostředí a ukázal konkrétní zkušenosti s řízením projektu a s příklady dobré praxe.
(19.1.2009)
více
Během 5. Národní konference kvality ve veřejné správě, která se konala ve dnech 4.–6. února 2009 v Olomouci, proběhl ceremoniál udělování cen Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě. Členové NSZM získali také v letošním roce řadu ocenění, mimo jiné za uplatňování místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností. „Ceny za kvalitu ve veřejné správě“ a „Ceny za inovaci“ si zástupci Zdravých měst a regionů přebírali v Klášterním Hradisku z rukou náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka.
(10.2.2009)
více
Na konci loňského roku rozšířila v NSZM řady členských městských částí Praha 7, která se tak zařadila po bok MČ Libuše a Písnice, Dolních Počernic a Slivence. V rámci navázání bližší spolupráce se 19. února uskutečnilo v budově úřadu této městské části informační setkání k realizaci Projektu Zdravé město (PZM) a místní Agenda 21 (MA21). Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu pražských městských částí o realizaci těchto aktivit připravila NSZM ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy na duben tohoto roku otevřené setkání pro všechny zájemce z řad pražských městských částí o MA21 a Projekt Zdravé město. Během tohoto setkání budou jeho účastníci moci načerpat inspiraci zejména od zástupců městské části Praha-Libuš a Písnice, která dlouhodobě realizuje MA21 a může tedy nabídnout cenné a v praxi vyzkoušené postupy
(25.2.2009)
více
V rámci souboru odborných sekcí 5. Národní konference kvality ve veřejné správě se 5. února v Olomouci uskutečnil tématický odborný seminář zaměřený na postupy v oblasti strategického plánování a řízení města i úřadu. Během akce, určené zejména zástupcům územních samospráv, byly představeny také příklady z praxe měst Kopřivnice, Vsetín, Tábor a krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Na seminář navazovaly individuální konzultace na dané téma.
(13.2.2009)
více
Během 15. Výroční konference NSZM byla podepsána smlouva o členství NSZM v mezinárodní asociaci místních samospráv Energie-Cités. Asociace pomáhá členským městům v otázkách energetiky udržitelné pro budoucnost. V ČR realizuje mimo jiné projekt MODEL, s NSZM spolupracuje na projektu IMAGINE a také na projektu DISPLAY, který je zaměřen na energetické štítkování budov. Na evropské úrovni připravuje Energie-Cités tzv. Pakt starostů a primátorů, jehož podpisem se přihlášená města a obce zavazují ke splnění a překročení klimatických závazků EU 3x20.
(18.12.2008)
více
Do NSZM nově vstoupili: městská část Praha 7, mikroregiony Krušné hory západ a Sdružení obcí Hlučínska.
(29.10.2008)
více
Národní síť Zdravých měst vydala za finanční podpory programu Intelligent Energy Europe a Státního fondu životního prostředí ČR novou publikaci "Udržitelná energetika – zdroje a úspory – kam pro inspiraci?", která obsahuje praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst a regionů. Publikace nabízí na celkem 30 stranách ukázky dobré praxe z oblasti energetiky ve Zdravých městech, obcích a regionech a také informace o tuzemských i zahraničních odborných partnerech a jejich podpůrných programech. Pozornost je věnována tématům, jako jsou úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, energetická soběstačnost, ochrana klimatu, ochrana ovzduší nebo systémy řízení a vzdělávání v komunální energetice.
(18.12.2008)
více
Zejména zástupcům státní správy i samosprávy byla určena akce, kterou uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Radou kvality ČR. 5. Národní konference kvality ve veřejné správě se uskutečnila ve dnech 4.–6. února 2009 v Regionálním centru Olomouc a jejím cílem byla výměna zkušeností, sdílení dobré praxe, zvyšování výkonnosti organizací veřejné správy prostřednictvím metod řízení kvality a představení nových trendů v oblasti kvality ve veřejné sféře. Součástí konference bylo slavnostní předání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2008.
(23.11.2008)
více
V sále zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha se 4. prosince uskutečnila konference „Zdravá města – společně na cestě do Evropy již 15 let“, pořádaná Národní sítí Zdravých měst u příležitosti 15letého výročí působení této asociace v České republice. Konference se věnovala výsledkům dlouhodobé spolupráce Zdravých měst, obcí a regionů s partnery a také tématům, jako jsou finanční zdroje pro rozvoj měst, udržitelná energetika nebo podpora zdraví. Nad akcí převzali záštitu ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek a radní hlavního města Prahy Petr Štěpánek.
(29.10.2008)
více
Během 15. Výroční konference NSZM "Zdravá města - společně na cestě do Evropy již 15 let" byly také oceněny úspěšně postupující obce a regiony. Cenu za dlouhodobý ukázkový postup ke kvalitě Zdravého města převzaly zástupkyně Zdravého města Kopřivnice. Takzvaným „Skokanem roku“ se stalo Zdravé město Přeštice, jehož zástupci převzali cenu za rychlý postup nového člena ke kvalitě Zdravého města. Cenu za ukázkový postup ve Společném tématu „udržitelná energetika“ získalo Zdravé město Litoměřice.
(11.12.2008)
více
V Čínském městě Dongguanu byly vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže The LivCom Awards 2008, která se zaměřuje na udržitelný rozvoj, kvalitu životního prostředí i kvalitu života ve městech a oceňuje „města, kde stojí za to žít“. V oblasti „Celkový rozvoj města“ získalo letos Zdravé město Chrudim ocenění za druhé místo v kategorii od 20 001 do 75 000 obyvatel.
(12.11.2008)
více
Zdravá města Prostějov, Ústí nad Labem a Litoměřice prokázala, že patří mezi skupinu nejpokročilejších měst při realizaci místní Agendy 21 (MA21) v ČR. Obhajobě splnění sady Kritérií pro kategorii „B“ předcházela kontrola MA21 přímo ve městech, které se vždy zúčastnil širší tým realizátorů MA21 z daného města. Kontrolu prováděli zástupci Pracovní skupiny pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ve spolupráci se zástupcem Ministerstva vnitra, který prověřoval MA21 z pohledu metody kvality veřejné správy.
(14.11.2008)
více
Předchozí | 1 | .. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Další
TISK
i