Národní síť Zdravých měst ČR


Adaptace na klimatickou změnu? V Chrudimi už začali

V Chrudimi se poprvé sešel tým, který má za úkol diskutovat o opatřeních, které zmírní dopady klimatické změny na město a případně i jeho blízké okolí. I přes občasná popírání celého tématu je z řady modelů zřejmé, že se do budoucna bude v našich geografických podmínkách nejen zvyšovat teplota, ubývat srážek, ale přibude i extrémních výkyvů a jevů počasí, jako jsou přívalové deště, bleskové povodně apod. Chrudim, jako první město, které prošlo důkladným auditem udržitelného rozvoje, chce být připravena.

(13.6.2016)
více»
 

Kulturní plánování ve městech? Ukázky z Litoměřic a Jihlavy

Kultura, přestože je významným faktorem rozvoje města, bývá často podceňovaným tématem s malým dosahem do strategické či územní dokumentace. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spolupráci s expertními partnery z Culture Matters a Kvas hledá pro tuto situaci řešení. Výsledkem tohoto snažení jsou 2 nově vznikající metodiky, které budou pilotně odzkoušeny ve Zdravých městech Litoměřice a Jihlava. Obě metodiky, jejichž pilotáž je financována z projektu NSZM Kvalitní MA21 v obcích a regionech podpořeného ze zdrojů OPZ, budou následně nabídnuty k využití všem dalším zájemcům.   (13.6.2016)
více»
 

Proběhla Letní škola Zdravých měst 2016 - finance, kvalita, bydlení, zdraví a udržitelný rozvoj

Na 140 zástupců měst a obcí, zapojených do Národní sítě Zdravých měst ČR, ale i dalších zájemců se v chrudimském Muzeu zúčastnilo Letní školy Zdravých měst. Mezi hlavní témata patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, problematika dostupného bydlení, bezodpadové hospodářství, kvalita života seniorů či ocenění pro mladé, co se nebojí velkých cílů apod. Další dva dny navázally tréninkové bloky na témata spolupráce s médii, kompetenční modely, projektové řízení či metodické postupy u těch, kteří s programem Zdravé město začínají. (15.6.2016)
více»
 

Veřejná fóra Zdravých měst mají úspěch. V půli roku je za námi 28 akcí, kterých se zúčastnilo 2500 obyvatel

V prvním pololetí roku 2016 proběhlo 28 Veřejných Fór Zdravého města, kterých se dohromady zúčastnilo 2500 lidí. Nejvíce účastníků dorazilo na Veřejné fórum Zdravého města Litoměřice, kde akci navštívilo na 200 občanů. V září se opět rozběhnou nová setkání, přičemž počet přihlášených měst je již k dnešnímu dni 21. Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. (19.6.2016)
více»
 

NSZM ČR se v prvním pololetí roku 2016 rozšířila o 7 nových členů

Národní síť Zdravých měst ČR se dále významně rozrůstá. Novými členy asociace se letos stalo již 7 měst, obcí a městských částí: Benešov, Havlíčkův Brod, Krhová, Praha 8, Praha 10, Týnec nad Sázavou, Vyžlovka. Asociace má v polovině roku celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2105 měst a obcí, ve kterých žije 5,454 milionu obyvatel (52 % populace ČR). (13.6.2016)
více»
 

Mezi nejpřívětivějšími úřady – Zdravá města Liberec a Praha 18

Dne 7. června 2016 proběhl první ročník předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. V hlavní kategorii, která oceňuje tři nejlepší městské úřady za celou republiku, se na 1. místě umístilo Zdravé město Liberec, na 2. místě Zdravá MČ Praha 18 a na 3. místě město Žďár nad Sázavou, jejichž znaky přívětivosti a otevřenosti vůči občanům byly komplexně na nejvyšší úrovni. (19.6.2016)
více»
 

Zdravá města se již podruhé připojila ke kampani Evropský týden udržitelného rozvoje

Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika již podruhé zapojila do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které k němu přispívají. Nad akcí převzal záštitu premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslav Sobotka.

Jednotlivé aktivity pod hlavičkou ETUR pořádaly státní instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky i jednotlivci. Zapojit se mohli prostřednictvím akcí či aktivit, které se tematicky zabývají alespoň jedním pilířem udržitelného rozvoje (ať už sociálním, environmentálním nebo ekonomickým) a nejsou čistě komerční aktivitou. (3.5.2016)
více»
 

Sekce NSZM ČR: Strategické řízení v obcích a metody kvality, 2016

Ve čtvrtek 19. května 2016 proběhla v Praze na Novotného lávce tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce téměř 80ti účastníkům představila problematiku kvality a strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí.

(19.5.2016)
více»
 

31. květen: "Světový den bez tabáku" WHO, opět ve Zdravých městech

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se také aktivně hlásí členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM).

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. V letošním ročníku kampaně WHO vyzvala všechny státy, aby se připravily na jednotné standardizované obaly tabákových výrobků. Jednotné obaly jsou důležitým opatřením ke snižování poptávky. Snižují atraktivitu tabákových výrobků a zvyšují účinnost zdravotních varování. (3.5.2016)
více»
 

Výroční zpráva NSZM ČR 2015: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

109 konzultací pro členy v místě – 54 Fór pro veřejnost s 4600 účastníky - 9 Fór pro mladé – 5 celostátních akcí k dobré praxi – 12 akreditovaných vzdělávání - 431 strategií - 278 příkladů dobré praxe a 599 střípků - 8 webových Zpravodajů ... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2015. Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace. Prohlédněte si naši Výroční zprávu 2015 na webu. Nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2016. Podrobné informace o programech akcí a následně i přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce ZdravaMesta.cz.

(20.4.2016)
více»
 

Program Smart City míří do Zdravých měst

Národní síť Zdravých měst ČR a Smart City Institut slavnostně podepisují deklaraci o spolupráci v programu Smart Cities – tzv. Chytrých nebo Inteligentních měst. Podpis deklarace se uskuteční 19. května v 14:30 hod. v Praze na Novotného lávce 5. Na 130 Zdravých měst a obcí v Česku tak bude moci čerpat bohaté inspirace a dobrou praxi ve využívání nejmodernějších technologických řešení.  

Program Smart Cities se zaměřuje na dosud opomíjený potenciál moderních technologií pro rozvoj měst a obcí. Situace se nyní má razantně změnit. Jen do roku 2020 bude podle odhadů proinvestováno v České republice až 100 mld. Kč, a to zejména v oblastech energetiky, mobility a dopravy, odpadového hospodářství, bezpečnosti a řízení samospráv. Bude možné financovat řadu projektů a aktivit s využitím nových digitálních, informačních a komunikačních technologií, které mají v konečném důsledku napomoci vylepšit kvalitu života obyvatel, zefektivnit a zlevnit vybrané postupy ve městech. (16.5.2016)
více»
 

Zdravá města se připravují na letošní "Dny bez úrazů" na začátku června

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu. (4.5.2016)
více»
 
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 32 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3643
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz