Národní síť Zdravých měst ČR


Co nabízí NSZM (nejen) svým členům? Co mohou města, obce i regiony využívat?

Připravili jsme pro Vás zbrusu nový materiál s přehledem toho, co nabízíme našim členům – městům, obcím a krajům sdruženým v Národní síti Zdravých měst ČR. Naleznete v něm přehledný výčet toho, co v oblasti participace, udržitelného rozvoje, projektů, kvality řízení a v mnohých dalších tématech můžeme nabídnout a co umíme. Vzděláváme, konzultujeme Vám na míru, hledáme dobrou praxi a propagujeme Vaše inspirace. Řadu aktivit mohou volně využívat i další obce a regiony, které zatím členy nejsou. Naše akce jsou otevřené všem, inspirujte se příklady Zdravých měst a staňte se jedním z nich – uvidíte, vyplatí se to! (20.11.2017)
více»
 

Proč je dobré být Zdravým krajem: Kraj Vysočina (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

NSZM svým členům poskytuje metodickou pomoc při realizaci aktivit, ať již Zdravého kraje, tak při realizaci místní Agendy 21. Pracovníci NSZM jsou prakticky kdykoliv připraveni poradit. Velkou výhodou členství je možnost výměny zkušeností a dobré (ale také té špatné) praxe s ostatními členy sítě, kteří řeší v této oblasti velmi podobné problémy. Koordinátor programu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 využívá možnosti akreditovaného vzdělávání a získávání nových odborných informací na školách NSZM. Tyto vzdělávací akce jsou také příležitostí k osobnímu setkání s koordinátory a politiky Zdravých měst a regionů a dalších významných osobností napříč celou republikou. (16.10.2017)
více»
 

Jak hodnotit udržitelný rozvoj v městských částech? Experti diskutovali s pracovníky úřadů

9.11, 2017. Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy, případně i dalších velkých měst? Tímto tématem se zabýval další ze série workshopů Národní sítě Zdravých měst s experty z univerzitních a jiných odborných institucí i se zkušenými praktiky z místních úřadů. Cílem bylo definovat specifika a potřeby městských částí a diskutovat mimo jiné například dostupnost dat pro stanovené indikátory. (9.11.2017)
více»
 

Během intenzivního kurzu NSZM k facilitačním dovednostem se vyškolilo 7 městských částí

Zástupci sedmi městských částí Prahy se ve dnech 7. a 8. 11. sešli na Kurzu facilitačních dovedností, který byl určen voleným zástupcům a úředníkům veřejné správy. Tématem kurzu byly metody a techniky zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů města, řízení diskuze, facilitace, jednání s problematickými typy osobností, formy vedení pracovních skupin či efektivní komunikace s médii. Kurz pro městské části zajišťovala NSZM ČR v rámci projektu financovaného z OPZ. (10.11.2017)
více»
 

Zkušenosti, praxe, inspirace a spolupráce na podzimní Škole Zdravých měst 2017

Již tradičního podzimního setkání nejen Zdravých měst, tentokráte na Vsetíně ve dnech 1. až 3. listopadu 2017, se zúčastnilo více než 130 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR, neziskovek a dalších spolupracujících organizací.  Úvodní seminář podzimní Školy Zdravých měst přinesl inspirace k tématům finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, podpora zdraví, čistá mobilita, práce s daty v území, zapojení podnikatelů, pocitové mapy, školní fóra či festival studentských filmů Antifetfest. (6.11.2017)
více»
 

Členové NSZM v celostátním srovnání udávají laťku v metodě MA21

Adepti usilující o nejvyšší kategorie „A“ a „B“ v metodě MA21 již tradičně představili svůj postup směrem k udržitelnému rozvoji na tzv. obhajobách v místě. V prestižních prezentacích, na nichž byli přítomni zástupci ministerstev a experti zabývající se udržitelným rozvojem, představila města Chrudim, Litoměřice, Kopřivnice, Jihlava a obec Křižánky své praktické postupy, výsledky a zkušenosti. Uvedení členové asociace Zdravých municipalit a regionů jsou díky svému systémovému přístupu nejúspěšnější v metodě MA21.  (27.10.2017)
více»
 

Zdravá města: NOVĚ na instagramu a twitteru

Od letošního podzimu nabízí Národní síť Zdravých měst ČR rozšířené možnosti sledování na sociálních sítích. Kromě výborně navštíveného facebooku NSZM, kde informace již odebírá více než 14000 uživatelů, přibyl INSTAGRAM i TWITTER. Obě sítě jsou orientované zejména na  sledování prostřednictvím smartphonů, ale jsou dobře přístupné i v klasických počítačích. Budeme rádi, pokud přijmete pozvání a stanete se našimi fanoušky na sociálních sítích! (1.11.2017)
více»
 

Proč je dobré být Zdravým městem: Statutární město Opava (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

Přihlášením se do sítě Zdravých měst došlo k velkému zlepšení komunikace mezi odbory magistrátu a zlepšilo se i řízení přípravy projektů. Třecí plochy mezi úřadem a lidmi se odstraňují díky veřejnému projednávání. Školení pro koordinátora a případně i politiky nás pak připravuje na situace, které mohou nastat, a zlepšuje následnou participaci a přípravu. (21.11.2017)
více»
 

ZDRAVÁ MĚSTA vysoko v žebříčku Indexu participace

Index participace, který zpracovala D21, vyhodnocuje aktivity měst ve vztahu k zapojování veřejnosti, komunikaci a transparentnosti. Jsme velmi rádi, že výsledky ukazují, že Zdravá města jsou leadry v participačních procesech a zapojování lidí do rozhodování o místě, kde žijí. Že úročí své zkušenosti, průběžné vzdělávání a spolupráci s odbornými partnery. První padesátka tohoto nezávislého žebříčku je ze 64 % utvářena aktivními členy Národní sítě Zdravých měst, kteří uplatňují MA21. (20.11.2017)
více»
 

Proč je dobré být Zdravou městskou částí: Praha 20 (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

Členství v síti Zdravých měst nám přináší velké množství zkušeností v různých oblastech života díky nezištnému předávání dobré praxe od ostatních členů a bezplatné kvalitní vzdělávání naší koordinátorky. To vše nám velmi pomáhá při inspiraci a organizaci všech aktivit v rámci našeho projektu Zdravá městská část Horní Počernice. Členství v NSZM nás inspirovalo k organizování pravidelného setkávání s občany na každoročním veřejném Fóru udržitelného rozvoje. Obyvatelé Prahy 20 při něm mají možnost dávat náměty ze všech oblastí, které by mohly zlepšit život. V loňském roce jsme se pustili do participativního rozpočtování. (11.10.2017)
více»
 

Evropské sítě Zdravých měst jednaly v Praze. NSZM ČR nabídla i získala řadu inspirací

V polovině měsíce září (18.-20. 9. 2017) měla Národní síť Zdravých měst ČR čest hostit mezinárodní pracovní setkání národních sítí Zdravých měst WHO evropského regionu. Akce proběhla pod záštitou evropské úřadovny Světové zdravotní organizace (WHO) v Kodani, pobočky WHO v Praze a ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a hlavním městem Praha, které pro tento účel poskytlo historické prostory Staroměstské radnice. (22.9.2017)
více»
 

Ve Zdravých městech bude v říjnu probíhat tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. Tematickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.  (25.9.2017)
více»
 
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 35 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz