Národní síť Zdravých měst ČR


Aktuální harmonogram

18.10. - 25.10.2017 Obhajoby MA21 v roce 2017

Zdravá města a obce jsou nejúspěšnější v metodě MA21 v ČR. Přijeďte se přesvědčit, jak lze výsledky pokročilých Zdravých měst a obcí vyhodnotit za využití metody MA21 na tzv. Obhajobách v místě. Akce probíhají: KOPŘIVNICE (16. října), JIHLAVA (18. října), KŘIŽÁNKY (19. října), LITOMĚŘICE (23. října), CHRUDIM (25. října)
 

1.11. - 3.11.2017 Podzimní škola Zdravých měst 2017

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se ve Zdravém městě Vsetín uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. Akci zahájí úvodní seminář, který představí novinky v místní Agendě 21 a inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Na akci budou představeny a konzultovány nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Příspěvky budou zaměřeny například na téma zdraví z pohledu udržitelného rozvoje, práce s daty v území či budou představeny inovativní přístupy k rozvoji města, obce, regionu. Odpoledne rovněž proběhne dobrovolný blok k využití pocitových map. 

 

1.11.2017 Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR 2017

Dne 1. listopadu 2017 se ve Vsetíně od 16:00 uskuteční Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR 2017. Na zasedání budou projednány významné body související s NSZM ČR, Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, nové služby asociace pro členy a další témata.
 

1.12.2017 10:00 Webinář NSZM

Tematické e-školení a konzultace pro oficiálně stanovené koordinátory MA21 a ZM (témata: zapojování veřejnosti, strategické či projektové řízení, příprava a vyhodnocování komunitních plánů, hodnocení plánů zlepšování, příprava anket a průzkumů atp.)
 

7.12. - 8.12.2017 Konference NSZM ČR "UDRŽITELNÉ MĚSTO", 7.12.2017

7. prosince 2017 se v pražském hotelu Jalta uskuteční 24. celostátní Konference Národní sítě Zdravých měst ČR: UDRŽITELNÉ MĚSTO 2017. Konference otevřená workshopem za účasti mezinárodních partnerů se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. 
 

Harmonogram celostátních akcí NSZM


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz