Národní síť Zdravých měst ČR


Aktuální harmonogram

26.1.2018 10:00 Webinář NSZM

Tematické e-školení a konzultace pro oficiálně stanovené koordinátory ZM a MA21 (témata: zapojování veřejnosti, strategické či projektové řízení, příprava a vyhodnocování komunitních plánů, hodnocení plánů zlepšování, příprava anket a průzkumů ap.)
 

6.3.2018 Setkání (nejen) Zdravých městských částí, 2018

V úterý 6. března 2018 pořádají NSZM ČR a hl. město Praha pravidelné Setkání (nejen) Zdravých městských částí k mezinárodnímu programu Zdravé město i metodě MA21. Akce bude zaměřena především na témata: plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, aktivní participace veřejnosti i využití metody MA21 a dalších nástrojů pro kvalitní veřejnou správu.
 

21.3. - 23.3.2018 Jarní Škola Zdravých měst 2018

Ve dnech 21. - 23. března 2018 bude hostit Zdravé město Dačice jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev.
 

25.4.2018 Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR, 2018

Dne 25. dubna 2018 se v Praze uskuteční jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR. Na zasedání budou projednány významné body související s novými členy asociace NSZM ČR, mezinárodním programem Zdravé město, projekty NSZM a Ročním plánem.
 

25.4.2018 Zdraví obyvatel - téma před volbami, 2018

Před Valnou hromadou Zdravých měst, která se uskuteční dne 25. dubna 2018 na Magistrátu hlavního města Prahy, je připraven OTEVŘENÝ inspirativní diskusní blok "Zdraví obyvatel - téma pro obce a kraje". 
 

15.5.2018 Setkání (nejen) Zdravých krajů, 2018

Dne 15. května 2018 se uskuteční již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů k mezinárodnímu programu Zdravý kraj, Zdravé město a metodě MA21.

 

22.5.2018 Seminář Chytré a udržitelné město 2018

Ve středu 22. května 2018 proběhne v Praze diskusní seminář Chytré a udržitelné město.  
 

6.6. - 8.6.2018 Letní Škola Zdravých měst 2018

Ve dnech 6. - 8. června 2018 bude hostit Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm letní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev.
 

Harmonogram celostátních akcí NSZM


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz