• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

O udržitelné energetice ve městech a obcích, 6.6.

Ve středu 6. června 2018 proběhne v Rožnově pod Radhoštěm - jako doprovodná akce letní Školy Zdravých měst - diskusní workshop, který se bude věnovat tématu obnovitelných zdrojů energie v obcích a možnostem jejich financování. Workshop je organizován Národní sítí Zdravých měst ČR ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí. Vystoupí zde zástupce mezinárodního programu Pakt starostů a primátorů v Evropě a asociace evropských municipalit Energy Cities. Bude možnost se zapojit do diskuze nad aktuálními možnostmi českých měst, jak realizovat energetickou transformaci, dekarbonizaci území, posílení adaptace na klimatickou změnu a zlepšení přístupu občanů k dostupné, levné a čisté energii. Za národní úroveň a současně s informacemi o možnostech finanční podpory vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníci budou mít také ojedinělou příležitost konzultovat investiční projekty se zástupcem evropské organizace ELENA, která je iniciativou Evropské investiční banky, a která zprostředkovává finance na technickou asistenci a implementaci obnovitelné energetiky, distribuci energie z obnovitelných zdrojů a projekty podporující dopravní infrastrukturu.

Nedílnou součástí workshopu budou ukázky praxe energetických inovací českých měst, které mají již dlouholetou zkušenost s realizací energeticky efektivních řešení a jsou signatáři Paktu starostů a primátorů. Na akci bude také možnost čerpat inspiraci z úspěšných projektů partnerských měst ze Slovenska.

Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům úřadů z oblasti energetiky a dalším zájemcům. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen, registrace je povinná.

Program akce a registrace ZDE.

Akce je pořádána za podpory Evropské komise, asociace Energy Cities a programu Pakt starostů a primátorů.

Publicita Evropská komise a CovM

zpět na přehled aktualit

TISK
i