• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členové NSZM v celostátním srovnání udávají laťku v metodě MA21

Adepti usilující o nejvyšší kategorie „A“ a „B“ v metodě MA21 již tradičně představili svůj postup směrem k udržitelnému rozvoji na tzv. obhajobách v místě. V prestižních prezentacích, na nichž byli přítomni zástupci ministerstev a experti zabývající se udržitelným rozvojem, představila města Chrudim, Litoměřice, Kopřivnice, Jihlava a obec Křižánky své praktické postupy, výsledky a zkušenosti. Uvedení členové asociace Zdravých municipalit a regionů jsou díky svému systémovému přístupu nejúspěšnější v metodě MA21 v Česku. 

 "Obhájení dvou nejtěžších kategorií by samozřejmě bylo skvělou vizitkou pro města a obce, které jich dosáhnou. Národní instituce tím ověřují, že místní postup k udržitelnému rozvoji není náhodný soubor aktivit a úspěchů, ale že se jedná o dobře nastavený systém napříč celou komunitou – od politického vedení, přes úřad až po obyvatele, kteří se zde pravidelně zapojují do diskusí o místě, kde žijí. Úspěchy členů asociace Zdravých měst, obcí a regionů nás velice těší, a jsme rádi, že už mnoho let udávají a zvyšují laťku kvality v celostátním srovnání," komentoval proběhlé akce Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst a předseda Výboru pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Zda obhajoby v místě byly úspěšné, je nyní na finálním posouzení mezirezortní Pracovní skupinou pro MA21 dne 22. listopadu.

Podrobné informace jsou k dispozici speciálním přehledu ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled aktualit

TISK
i