• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Podzimní škola Zdravých měst k tématu zdraví obyvatel i ke zvyšování kvality veřejné správy - Vsetín, 1.11.

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se ve Zdravém městě Vsetín uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. 

Úvodní otevřený seminář představí inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Budou prezentovány  nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Příspěvky se zaměří například na téma zdraví z pohledu udržitelného rozvoje, práce s daty v území či budou představeny inovativní přístupy k rozvoji města, obce, regionu. Odpoledne rovněž proběhne dobrovolný blok k využití pocitových map

Na seminář přímo naváže i podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR, určené zástupcům členských obcí a regionů.

Druhý den Podzimní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory Zdravých měst a MA21 - členy i nečleny asociace - zaměřené na téma příprava projektových žádostí a získávání finančních zdrojů. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Pro pokročilé budou připraveny jak konzultace, tak zajímavé tréninkové bloky. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v používání info-systému DataPlán NSZM.

Bližší informace včetně registrace naleznete ZDE.

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

SFŽP ČR a MŽP ČR

zpět na přehled aktualit

TISK
i