• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jaké akce čekají Zdravá města, obce a regiony v posledním čtvrtletí 2017?

I ke konci roku 2017 proběhne řada inspirativních akcí nejen pro Zdravá města, obce a regiony, ale všechny zájemce o prezentovaná témata. Rádi bychom připomněli zejména tyto nejbližší:

 • 16. – 25. října, Kopřivnice, Jihlava, Křižánky, Litoměřice, Chrudim: Obhajoby MA21
  Zdravá města a obce jsou nejúspěšnější v metodě MA21 v ČR. Přijeďte se přesvědčit, jak lze výsledky pokročilých Zdravých měst a obcí vyhodnotit za využití metody MA21.
 • 1. – 14. října, Kampaň Dny zdraví
  - Tematickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice.
 • 1. - 3. listopadu, Vsetín: Podzimní škola Zdravých měst
  - první den: otevřené setkání pro všechny zájemce na téma kvalita veřejné správy, aktuality NSZM a MA21, metodika a ukázkové příklady z praxe, udržitelný rozvoj v tématu zdraví.
  - další dny: akreditované vzdělávaní (tvorba a řízení projektů, zvládání obtížných situací, základy programů Zdravé město a MA21 ad.)
 • 6. října a 1.prosinceWebináře Zdravých měst
  - on-line interaktivní metodický seminář
 • 7. - 8. prosince 2017, Praha:  Konference NSZM ČR "UDRŽITELNÉ MĚSTO"
  - Konference za účasti mezinárodních partnerů - sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. 

Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete na www.ZdravaMesta.cz/akce.

zpět na přehled aktualit

TISK
i