• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice, Chrudim a Vysočina od roku 2017 předsedají Zdravým městům, obcím, regionům

Významným bodem Valné hromady NSZM ČR dne 25. dubna 2017 v Praze byla volba vedení asociace pro další dva roky. Z nominovaných kandidátů bylo zvoleno devět zástupců aktivních a kvalitně postupujících měst či regionů. Pozici předsedy obhájil Petr Hermann zastupující Zdravé město Litoměřice. Stejně tak byly obhájeny i posty místopředsedů - Petr Řezníček, starosta Chrudimi, a Martin Hyský, radní kraje Vysočina, kteří budou spolu s předsedou a dalšími členy Rady NSZM ČR reprezentovat asociaci navenek. Dalšími radními asociace jsou pak političtí reprezentanti měst Jihlava, Kopřivnice, Vsetín, městské části Praha 8, obce Bolatice a místní akční skupiny Opavsko.

Aktuální seznam členů Rady NSZM ČR je uveden zde.

Nově zvolený předseda P. Hermann, který v Radě NSZM aktivně pracuje již více než 10 let a ve Zdravém městě Litoměřice působí od startu tohoto programu, poděkoval všem, kteří se v uplynulém volebním období zasloužili o rozvoj Zdravých měst, obcí, regionů v ČR. Vyzdvihl přínosy síťové spolupráce v rámci asociace a rovněž vyzval účastníky, aby se jejich města zapojila do pořádání "školních fór Zdravých měst", jejichž cílem je získat a uplatnit pohled mladé generace a probouzet u dětí zájem o veřejné dění v místě, kde žijí.

zpět na přehled aktualit

TISK
i