• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Konference WHO v maďarském Pécs 2017: Zdravá města se připravují na 30letou oslavu!

Tématem konference ve dnech 1. – 3. března 2017 v maďarském městě Pécs byl program Světové zdravotní organizace (WHO) Zdravé město jako cesta k městu inkluzivnímu, bezpečnému, resilientnímu (odolnému)a udržitelnému, kde jsou rovný přístup, participace a dobré vládnutíintegrovány napříč všemi aktivitami a postupy. Konference se také věnovala přípravám na rok 2018, který završí 30letou historii tohoto mezinárodního programu - mimochodem jedné z nejstarších podobně zaměřených mezinárodních iniciativ pro města vůbec - a nastaví kritéria a plán práce pro další období do roku 2022.

Na třídenní akci zazněly desítky zajímavých a inspirativních příspěvků odborníků i praktiků z mezinárodních institucí a organizací (WHO, OECD ad.), univerzit a samozřejmě zástupců měst, regionů a jejich sítí zejména k těmto tématům:

- rozvoj a integrace přístupů programu WHO Zdravé město/region
- doprava, životní prostředí a zdraví
- migrace a zdraví uprchlíků
- zdravé a aktivní stárnutí
- rovný přístup a gender
- zdravý začátek života a zapojování mladé generace
a řada dalších

Na akci se setkalo více než 200 účastníků z celého evropského regionu, v paralelních sekcích běžela řada přednášek, kulatých stolů a workshopů. Celým setkáním se nesly diskuze o účinných partnerstvích napříč sektory i úrovněmi veřejné správy a o tom, jak nejlépe integrovat zdraví a udržitelnost mezi klíčová strategická témata politických vedení měst a obcí. Stranou nezůstaly oblasti jako klimatické změny a jejich dopady na zdraví, plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), územní plánování, komunikace, práce s daty a indikátory a mnohá další.

Za Českou republiku vystoupila v úvodním dni Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ) s prezentací k metodickému přístupu a integraci metod a nástrojů k udržitelnému rozvoji a kvalitě života (MA21, CSR, příslušné ISO normy ad.). NSZM vyzdvihla otevřené sdílení dobrých praxí a postupů, aktivní práci s daty a zejména pak metodickou práci se svými členy. Zdravé město Litoměřice sklidilo úspěch s tématem Školních a Mladých Fór jako jednoho z významných prvků systémového zapojování veřejnosti. Aktivně se se svou praxí účastnili zástupci Zdravého města Brna a Zdravého Kraje Vysočina.

Více informací k akci: http://healthycitiespecs2017.com/

zpět na přehled aktualit

TISK
i