• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Aktuální "Metodika hodnocení udržitelných měst" - praktický nástroj pro Zdravá města

Nová verze Metodiky hodnocení udržitelných měst zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Metodika vznikla v letech 2010-2011 za podpory Ministerstva životního prostředí a byla pilotována ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. V minulém roce prošla Metodika celkovou aktualizací a je nyní k dispozici ve verzi 2017. Na zpracování aktualizované verze se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Univerzity Karlovy - Centra pro otázky životního prostředí podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá.

Unikátní Metodika má přispět k implementaci dokumentů Česká republika 2030, Strategického rámce rozvoje veřejné správyKoncepce podpory MA21, i celkově Agendy 2030 a SDGs v praxi územní veřejné správy v Česku.

K praktickému uplatnění Metodiky slouží rozsáhlý on-line systém Auditů UR, který vyvinula NSZM a v současné době je již aktivně využíván mnoha municipalitami a regiony. Systém umožňuje nejen evidenci hodnocení UR a odbornou diskusi mezi experty, ale také benchmarking a provazbu s dobrou praxí v jednotlivých tématech v Galerii udržitelného rozvoje.

Více informací o Metodice naleznete ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled aktualit

TISK
i