Národní síť Zdravých měst ČR


Setkání Zdravých městských částí přinese aktuality a nejlepší praxi, 7.3.

V úterý 7. března 2017 pořádají NSZM ČR a hl. město Praha pravidelné Setkání Zdravých městských částí věnované především tématu plánování a řízení rozvoje v kvalitě Zdravého města, za využití metody MA21 a dalších nástrojů pro kvalitní veřejnou správu. Diskutována budou témata jako jsou aktuální finanční zdroje, strategické plánování a řízení na úrovni městské části, praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráce úřadů s veřejností.

Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé městské části a zazní řada inspirativních postupů a příkladů dobré praxe. Akce je určena nejen zástupcům městských částí, ale i všem dalším zájemcům, spolupracujícím organizacím a institucím.

Program a bližší informace naleznete ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz