• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jarní škola Zdravých měst 2017 - inspirace pro udržitelný rozvoj a kvalitu života

Ve dnech 22. - 24. března 2017 bude hostit Zdravé město Třebíč Jarní školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. 

Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev.

Druhý den Jarní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory Zdravých municipalit a regionů zaměřené na téma zapojování veřejnosti, na to, jak Zdravé město efektivně využít pro místní rozvoj i komunikaci s veřejností, a čeho se naopak vyvarovat. Rovněž budou diskutovány aktivity Zdravých měst a regionů pro úspěšné naplnění Kritérií MA21.

Závěrečný den se uskuteční nácvik práce s informačním systémem DataPlán či tematickými portály NSZM, pozornost bude věnována využití sociálních sítí.

Jarní škola Zdravých měst je součástí akreditovaného vzdělávacího programu NSZM ČR "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé Město WHO". 

Program a podrobnější informace naleznete ZDE.

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

SFŽP ČR a MŽP ČR

zpět na přehled aktualit

TISK
i