• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Porovnání Auditů UR

Zveřejněné Audity udržitelného rozvoje jednotlivých měst, vč. souvisejících indikátorů.
https://www.dataplan.info/cz/home/audity-ur
TISK
i