• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Na 11 místech v Česku se naučili hodnotit, jak udržitelný je jejich rozvoj

Mezirezortní Pracovní skupina pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, která je garantem postupu metody místní Agenda 21 (MA21) v Česku, připravuje společně s NSZM ČR návody pro postup k udržitelnému rozvoji. Novinkou letošního roku, na níž v průběhu prázdnin a podzimu usilovně pracovali vybraní zájemci z řad měst, jsou tzv. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C dle Kritérií MA21. Města, která se do této aktivity zapojila, zpracovala své sebehodnocení v jimi vybraných oblastech rozvoje (doprava, životní prostředí, vzdělávání apod.), přičemž úplnost popisu kontrolovali národní experti.   

Zpracováním Auditů udržitelného rozvoje se dosud zabývali pouze nejpokročilejší realizátoři MA21 v kategoriích A a B. Rok 2016 byl pilotním pro města, která těchto nejvyšších kategorií MA21 zatím nedosáhla, ale mají zájem se na ně důkladně připravit. Na konci listopadu 2016 schválila Pracovní skupina pro MA21 aktualizovanou Metodiku hodnocení udržitelných měst, kterou vedle Národní sítě Zdravých měst editorsky zaštiťuje Univerzita Karlova a její Centrum pro otázky životního prostředí a na jejímž vzniku se podílely desítky expertů na jednotlivá témata i samotná města, která metodiku testovala v praxi.

Metodika je podrobným manuálem pro všechny municipality, které chtějí kvalifikovaně měřit svůj postup směrem ke kvalitě života a udržitelnosti. V rámci sebehodnotícího auditu si dle sady návodných otázek a konkrétních indikátorů zmapují 10 základních oblastí rozvoje - jejich aktuální stav i trendy, audit je následně posuzován skupinou expertů. Hodnocení probíhá v těchto oblastech: Veřejná správa a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí, Globální odpovědnost.

Zpracováním Auditů udržitelného rozvoje se dosud zabývali pouze nejpokročilejší realizátoři místní Agendy 21 -  Chrudim, Litoměřice, Vsetín a Kopřivnice. Některé Audity naleznete na: www.mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani. Rok 2016 byl ale pilotním i pro města, která těchto nejvyšších kategorií MA21 zatím nedosáhla, ale mají zájem si oblasti detailně zmapovat a identifikovat slabá místa a zvážit  možnosti řešení. Vybrané oblasti si zpracovalo a nechalo expertně posoudit celkem 11 municipalit různých typů – mezi nimi například Jihlava, Opava, Štětí, vybrané městské části hl. m. Prahy či MAS Rozkvět. Každý si přitom mohl vybrat, které konkrétní oblasti si zvolí. Dle počtu úspěšně provedených Auditů C budou města následně oceněna v rámci slavnostní recepce u příležitosti celostátní Konference NSZM (Praha, 1. 12. 2016).

zpět na přehled aktualit

TISK
i