Národní síť Zdravých měst ČR


Pozvánka: "Veřejné obhajoby" - Zdravá města a obce jsou nejúspěšnější v metodě MA21

Přijeďte se přesvědčit, jak lze výsledky pokročilých Zdravých měst a obcí vyhodnotit za využití metody MA21 na tzv. Obhajobách v místě.

Akce probíhají v říjnu 2017, v níže uvedených termínech. 

16. 10. Kopřivnice - 14:00 Sál Kulturního domu (ul. Obránců míru 368)
18. 10. Jihlava - 14:00 Radnice, gotický sál (Masarykovo náměstí 97/1)
19. 10. Křižánky - 13:00 Obecní kavárna (Moravské Křižánky 116)
23. 10. Litoměřice - 13:00 Hrad Litoměřice (Tyršovo nám. 68)
25. 10. Chrudim - 13:00 Městské muzeum Chrudim (ul. Široká 86)

Podrobné informace a podklady k akcím naleznete na speciálním přehledu ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz