Národní síť Zdravých měst ČR


Kvalitní bydlení ve městech – inspirativní diskuse NSZM pro všechny zájemce, Praha, 19.4.

NSZM ČR Vás spolu s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti zástupců České komory architektů zve na inspirativní diskusní blok k tématům velmi aktuálním a využitelným ve Vašich městech...

- ukázková řešení seniorského bydlení – sídliště a jejich dlouhodobá vize – právní aspekty architektonických soutěží.

Seminář proběhne jako úvodní blok Valné hromady NSZM ČR dne 19. 4. 2016 od 10:00 do 12:00 na Magistrátu hl. m. Prahy a je otevřen všem zájemcům o tato témata:

:: Seniorské bydlení – vzorové projekty
Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry pro Vaši inspiraci - urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání kvalitního bydlení, které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá s přijatelnou výší nájemného. Více na: http://seniorskebydleni.sfrb.cz/

:: Sídliště – a jak dál?
Panelová sídliště představují specifické oblasti měst nejen v České republice, ale i v celém středoevropském regionu. Jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje v rámci středoevropského prostoru? Stručné shrnutí side-eventu evropského HABITATu.

:: Architektonické soutěže v praxi měst – právní aspekty
Panelová diskuse architektů a právníků České komory architektů na téma příkladů využití architektonických soutěží při zadávání veřejných zakázek měst – jak nastavit, čeho se vyvarovat, jak se studentskými soutěžemi...? Přijďte i Vy se svými zkušenostmi a dotazy.

Diskusí Vás provedou Ing. arch. David Tichý Ph.D. (FA ČVUT), Ing. arch. Filip Tittl (CEKB) a RNDr. Milan Svoboda (ČKA). Detailní pozvánka bude brzy k dispozici.
Návazný program Valné hromady je otevřen pouze členům NSZM ČR.

REGISTRACE na akci je povinná, účast je bezplatná:
- zájemci mimo členskou základnu NSZM ČR využijte, prosím, odkaz ZDE
- členové NSZM ČR se registrují současně i na program Valné hromady ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz