Národní síť Zdravých měst ČR


Sdílení zkušeností a inspirace pro udržitelná města na Letní škole Zdravých měst, 17.6.

Ve dnech 17. - 19. června 2015 bude Zdravé město Jilemnice hostit Letní školu Zdravých měst. První den setkání se uskuteční úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery.

Příspěvky se budou zabývat například systémovými nástroji pro řízení a správu města, metodami tvorby vize komunity, podporou zdraví či udržitelným hospodařením s vodou. Odpolední blok bude věnován tematice zapojování mladých lidí do rozvoje měst, inspirovat se a diskutovat bude možné se zástupci spolupracujících organizací.

Následující dny Letní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory MA21 včetně nácviku práce s informačním systémem DataPlán a individuálních konzultací.

Více informací včetně možnosti registrace naleznete ZDE.


Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpgNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz