Národní síť Zdravých měst ČR


Pravidelná konference evropských Zdravých měst proběhne v červnu ve finském Kuopio

Zdravá města z Česka budou na konferenci prezentovat strategický postup municipalit ke zdraví a udržitelnému rozvoji. Hlavním tématem celoevropské akce WHO, která se ve finském městě Kuopio uskuteční ve dnech 24.-26. června, bude „politická volba pro Zdravá města“ ve vazbě na právě probíhající VI. fázi Projektu Zdravé město. Dílčí tematické bloky konference se zaměří na přesahy podpory zdraví do souvisejících oblastí, rovný přístup a odolnost během života s důrazem na zdraví žen a starších lidí či na zdravotní plány měst, inovace a technologie podporující tělesnou aktivitu a aktivní život obecně. Konference je určena zástupcům evropských Zdravých měst a jejich sítí. Abstrakty příspěvků je možné zasílat do 8. května.

Více informací o konferenci včetně registračního formuláře a možností ubytování naleznete na stránce https://www.healthycitieskuopio2015.com/.NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz