Národní síť Zdravých měst ČR


31. květen 2014:"Světový den bez tabáku". Jak funguje daň u tabákových výrobků?

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky jako nástroje ke snížení jejich užívání za strany konzumentů.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. Účinný nástroj, jak snížit celkovou spotřebu tabákových výrobků, představuje podle WHO cenová politika a zvyšování spotřební daně na cigarety a další tabákové výrobky. Zvýšení cen je sice nepopulárním opatřením, ale v řadě zemí se osvědčilo a prakticky přispívá k záchraně životů mnoha obyvatel.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní zdravotní ústav, který pro letošní rok připravil hlasovací soutěž pod heslem „Žít naplno se dá i bez tabáku. Souhlasíš?“ (více na www.szu.cz). Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé. Tradiční akcí je také program „Zvířátka také nekouří“, který se letos již po patnácté uskutečnil ve Zdravém městě Brně a během kterého obdržela již stá provozovna certifikát o zařazení do Sítě nekuřáckých restaurací v Brně.

Kampaň Světový den bez tabáku v letošním roce doposud podpořila tato Zdravá města, obce a regiony: Adamov, Brno, Hlučín, Hodonín, Chrudim, Jihlava, Kopřivnice, Letovice, Litoměřice, Moravská Třebová, Mšeno, Prachatice, Praha 18, Šlapanice, Třebíč, Velké Meziříčí, Ústí nad Labem.

Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů s chystanými akcemi naleznete níže a zejména pak na adrese www.ZdravaMesta.cz/dbt

Tisková zpráva NSZM ČR: Světový den bez tabáku ukazuje možnosti, jak omezit spotřebu tabákových výrobkůNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz