• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Pelhřimov (2014)

Program

Přijďte a oslavte s námi Den Země v Pelhřimově!

Ve Zdravém městě Pelhřimov se v letošním roce opět uskuteční oslava u příležitostí Dne Země. Tato tradiční oslava je připravována ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy MRAVENEC 17/01 ZO ČSOP a dalšími partnery (Technické služby města Pelhřimova, p.o., Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o., Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o., LESY ČR, s.p., FOKUS Vysočina, Středisko Pelhřimov a Stampi computers).
Na pokrytí části nákladů spojených s realizací této akce podalo Zdravé město Pelhřimov žádost o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci projektu "Realizace MA21 ve Zdravém městě Pelhřimov v roce 2014".
Příloha
TISK
i