• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Strakonice (2013)

Program

Ke dni Země chtějí být Strakonice krásnější a čistější!

Ke dni Země chtějí být Strakonice krásnější a čistější!

Vedle již tradičně pořádané ekologické soutěže čtyřčlenných hlídek žáků základních škol, kterou pořádá Dům dětí a mládeže, je letošní ročník kampaně Dne Země ve Strakonicích ve znamení úklidových dobrovolnických akcí inspirovaných celosvětovou kampaní Clean up the World!

Město Strakonice a Dětští zastupitelé Strakonic nastartovali dlouhodobou kampaň Strakonice krásnější a čistější, kterou navazují na řadu dílčích akcí, které se ve Strakonicích již děly a dějí – akce Ekoporadny při Šmidigerově knihovně, aktivity ČSOP či iniciativy Jsme Strakonice nebo odboru životního prostředí MěÚ a Technických služeb Strakonice. Cílem je tyto dobré aktivity zviditelnit, podpořit a motivovat i další občany a organizace k péči o své okolí a k hrdosti na své město.

Přehled dubnových akcí:

§ 6.4. 2013 - Úklid staré řeky po komentované prohlídce kaplí, pořádá: Šmidingerova knihovna
§ 11.4. 2013 - Přivítejme jaro v čistém městě – společný úklid dobrovolníků z řad zaměstnanců Městského úřadu Strakonice, THP zaměstnanců Technických služeb Strakonice a veřejnosti, pořádá Město Strakonice a Technické služby Strakonice
§ 20.4. 2013 – VI. Čištění řeky Otavy, pořádá Otavská plavba a MěÚ Strakonice
§ 29.4. 2013 – Úklid prostranství za nákupním parkem, pořádá: Dětské zastupitelstvo

Příloha

Vyhodnocení

Do jarního úklidu se zapojilo 127 dobrovolníků

Vyhodnocení společného úklidu, který je první částí kampaně Strakonice čistější a krásnější.
Příloha
TISK
i