• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

18. Celostátní konference NSZM ČR představila způsoby měření udržitelnosti ve městech

Dne 6. prosince 2011 se v budově Autoklubu ČR uskutečnila 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce, která proběhla pod záštitou ministra životního prostředí a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, byla zaměřena na strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata související s udržitelným rozvojem. Konferenci zahájil náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba, který upozornil na význam přípravy nového programovacího období a zejména pak na důležitost spolupráce ministerstva s obcemi i kraji, jak v této oblasti, tak při přípravě dokumentů a politik, které se jich týkají. Za Ministerstvo životního prostředí vystoupila vedoucí kabinetu I. náměstka ministra Iveta Chmielová Dalajková. 140 účastníků z celé ČR přivítal předseda NSZM ČR Petr Hermann. Poděkoval členům – obcím i regionům, ale i jejich partnerům z řad neziskových organizací, škol a dalších spolupracujících institucí za jejich aktivity v roce 2011. Ocenil všechny ty, kteří nabízejí svou dobrou praxi a osvědčené příklady z různých oblastí života obce všem ostatním, kteří se tak mohou poučit z jejich úspěchů, ale i chyb.

V rámci „burzy dobré praxe“ byly prezentovány konkrétní příklady úspěšných aktivit ve městech. Příspěvky byly věnovány tématice aktivního stáří (Valašské Meziříčí), férového obchodu – Fair Trade (Vsetín), zadávání veřejných zakázek (Chrudim) či využití veřejné služby v praxi města (Opava).

Odpolední část konference byla věnována udržitelnému rozvoji a strategickému řízení na národní úrovni a způsobům, jak měřit udržitelnost ve městech. Aktivity Ministerstva pro místní rozvoj představil ředitel odboru analýz a strategie MMR, Igor Hartmann, který zmínil mimo jiné také celostátní Databázi strategií, aktivní spolupráci s NSZM na této oblasti a vazbu na finanční zdroje Evropské unie. Své zkušenosti s měřením toho, zda je město udržitelné či nikoli přednesli zástupci Zdravých měst Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín, kteří v roce 2011 testovali navrženou metodiku a měřili si stav jednotlivých oblastí života města, jako jsou například životní prostředí, zdraví obyvatel, místní ekonomika, kultura a další. Za své aktivní zapojení a úsilí obdržela zmíněná města ocenění z rukou zástupců obou zmíněných ministerstev a ředitele NSZM ČR, Petra Švece.

Účastníci akce mohli ochutnat i zakoupit produkty „férového obchodu“, ale také vybraných certifikovaných „regionálních produktů“. Mediálním partnerem konference byl časopis Moderní obec. Akce proběhla v rámci projektu NSZM ČR „A-test“, financovaného z prostředků Revolvingového fondu MŽP ČR.

Více informací naleznete zde.

zpět na přehled aktualit

TISK
i