• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberecký kraj: Nový „Zdravý kraj“ má zkušenosti v hodnocení vlivu strategií na zdraví

Liberecký kraj vstoupil v letních měsících do Národní sítě Zdravých měst ČR. Náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova RNDr. Vít Příkaský k tomuto rozhodnutí doplňuje: „K aktivitám NSZM jsme se připojili zejména proto, že tato asociace uplatněním metody místní Agendy 21 usiluje o rovnovážný rozvoj území a kvalitu života jeho obyvatel. Jsem přesvědčen o tom, že stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republiky bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. Zapojením do NSZM očekávám nové impulsy pro naši každodenní práci, nová témata k oboustranně přínosné komunikaci s obcemi a regiony, které již členy NSZM jsou. Věřím, že uplatnění principu partnerství při spoluvytváření podoby tohoto projektu přispěje ke zkvalitnění života obyvatel kraje i zvýšení celkové prosperity regionu.“

Liberecký kraj má co do dlouhodobého prosazování zdraví svých obyvatel výjimečné postavení v rámci celé ČR. Již v roce 2002, jako první kraj v ČR, přijal Zdravotní politiku Libereckého kraje a uvádění jejích cílů do praxe je hodnoceno jako velmi zdařilé. Východiskem je samozřejmě podrobná znalost o zdravotním stavu svých obyvatel, kterou v podobě tzv. „Zprávy o zdraví“ kraj pravidelně publikuje a prezentuje laické i odborné veřejnosti.

V roce 2005 Liberecký kraj také, jako jeden z prvních v České republice, zpracoval Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2005–2020, která se stala jedním z podkladů dlouhodobého rozvojového dokumentu kraje. Liberecký kraj tak může, nejen Zdravým krajům, přinést řadu inspirací a podnětů.

zpět na přehled aktualit

TISK
i