• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Prostějov (2010)

Tisková zpráva

Den Země 2010 Prostějov

15. ročník akce Den Země proběhl na nám. T.G.Masaraka v Prostějově v sobotu 24.4.2010. Nabídka akcí byla velmi pestrá a velká účast obyvatel města potvrdila, že jim není lhostejné, v jakém prostředí žieme. Program akcí je zveřejněn na internetových stránkách města.
Příloha

Den Země 2010 Prostějov

15. ročník Dne Země v Prostějově proběhl sobotu 24. dubna 2010 na náměstí TGM od 8.30 do 13.00 hod. v Prostějově

V rámci oslav Dne Země se konal tradiční ekojarmark s ukázkami lidových řemesel (keramické i dřevěné výrobky, ozdoby domácnosti, kovové doplňky i bylinky).
Malí i dospělí návštěvníci mohli soutěžit nejrůznějších hrách i tvořivých aktivitách. Děti si mohly vyzkoušet čarování s vodou, výlov předmětů, také si spočítat spotřebovaný objem vody v domácnosti.
Velký zájem vzbudilo vystoupení Divadla Hanácké obce, taneční vystoupení folklorního souboru Klas a hudební skupina Old Brown Shoes.
Velmi kladně hodnotili návštěvníci ekojarmarku ukázku výcviku psů.
V rámci Dne Země byly předány ceny vítězům výtvarné a fotografické soutěže „Proměny vody“.
Již tradičně proběhlo slosování Baterkiády. Vylosovaní získali hodnotné ceny i sladké ceny útěchy.
Na náměstí zavítala také příroda. Ivan Zwach ukazoval se zajímavým komentářem naše plazy a obojživelníky. Farmu Rózinka zastupovala kůzlátka.
Děti mohly také vidět živočichy ze Stanice pro handicapované volně žijící živočichy z Němčic nad Hanou.
Velmi zajímavá byla prezentace a ukázka třídění bioodpadu v domácnostech. Bylo možno vidět přímo kompostování i v domácnostech.
Je možné konstatovat, že tato akce pořádaná Ekocentrem IRIS pod záštitou Zdravého města Prostějov, má již své pevné místo u občanů města.


15. ročník Dne Země v Prostějově proběhl sobotu 24. dubna 2010
na náměstí TGM vás od 8.30 do 13.00 hod.

V rámci oslav Dne Země se konal tradiční ekojarmark s ukázkami lidových řemesel (keramické i dřevěné výrobky, ozdoby domácnosti, kovové doplňky i bylinky).
Malí i dospělí návštěvníci mohli soutěžit nejrůznějších hrách i tvořivých aktivitách. Děti si mohly vyzkoušet čarování s vodou, výlov předmětů, také si spočítat spotřebovaný objem vody v domácnosti.
Velký zájem vzbudilo vystoupení Divadla Hanácké obce, taneční vystoupení folklorního souboru Klas a hudební skupina Old Brown Shoes.
Velmi kladně hodnotili návštěvníci ekojarmarku ukázku výcviku psů.
V rámci Dne Země byly předány ceny vítězům výtvarné a fotografické soutěže „Proměny vody“.
Již tradičně proběhlo slosování Baterkiády. Vylosovaní získali hodnotné ceny i sladké ceny útěchy.
Na náměstí zavítala také příroda. Ivan Zwach ukazoval se zajímavým komentářem naše plazy a obojživelníky. Farmu Rózinka zastupovala kůzlátka.
Děti mohly také vidět živočichy ze Stanice pro handicapované volně žijící živočichy z Němčic nad Hanou.
Velmi zajímavá byla prezentace a ukázka třídění bioodpadu v domácnostech. Bylo možno vidět přímo kompostování i v domácnostech.
Je možné konstatovat, že tato akce pořádaná Ekocentrem IRIS pod záštitou Zdravého města Prostějov, má již své pevné místo u občanů města.


15. ročník Dne Země v Prostějově proběhl sobotu 24. dubna 2010 na náměstí TGM vás od 8.30 do 13.00 hod.

V rámci oslav Dne Země se konal tradiční ekojarmark s ukázkami lidových řemesel (keramické i dřevěné výrobky, ozdoby domácnosti, kovové doplňky i bylinky).
Návštěvníci mohli soutěžit nejrůznějších hrách i tvořivých aktivitách. Děti si mohly vyzkoušet čarování s vodou, výlov předmětů, také si spočítat spotřebovaný objem vody v domácnosti.
Velký zájem vzbudilo vystoupení Divadla Hanácké obce, taneční vystoupení folklorního souboru Klas

Příloha
TISK
i