• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Strakonice (2010)

Program

Program Dnů zdraví ve Strakonicích

Již po čtvrté se konají Dny zdraví v městě dudáků. Po 14 dní mají občané možnost navštívit řadu sportovních a osvětových aktivit, včetně Dne otevřených dveří v Nemocnici Strakonice.
Příloha

Stručný program Dne Země ve Strakonicích

Zdravé město Strakonice se do kampaně Den Země zapojí prostřednictvím DDM Strakonice, které je partnerem Zdravého města.
V rámci Dne Země se uskuteční dvě akce.
- Dopoledne Odpadová olympiáda pro 4. třídy, která je součástí projektu Zdravého města Strakonice podpořeného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
- Odpoledně tradiční strakonický "Den Země".V pěkném prostředí CEV Podskalí a jeho okolí si děti na jednotlivých stanovištích ověří a zopakují své znalosti z oblasti ochrany životního prostředí.

Příloha

Stručný program Dne Země ve Strakonicích

Zdravé město Strakonice se do kampaně Den Země zapojí prostřednictvím DDM Strakonice, které je partnerem Zdravého města.
V rámci Dne Země se uskuteční dvě akce.
- Dopoledne Odpadová olympiáda pro 4. třídy
- Odpoledně tradiční strakonický "Den Země".V pěkném prostředí CEV Podskalí a jeho okolí si děti na jednotlivých stanovištích ověří a zopakují své znalosti z oblasti ochrany životního prostředí.

Příloha
TISK
i