Národní síť Zdravých měst ČR


Projekty Národní sítě Zdravých měst ČR

NSZM ve své více než desetileté praxi úspěšně řídí a realizuje projekty zejména v oblasti zavádění a rozvoje místních Agend 21, budování místních partnerství, vzdělávání a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje a místních Agend 21, a v neposlední řadě také metodické podpory procesu strategického plánování a řízení (s důrazem na komunitní část). 

Běžící projekty, kde je NSZM koordinátorem:

Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí
zdrojSFŽP ČR

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21
zdroj: ESF, Operační program Zaměstnanost

Databáze Strategií - podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení (etapa 2017)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Archiv projektů NSZM


 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz