• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Aalborská charta (1994) / Aalborské závazky (2004) / Baskická deklarace (2016)

 • Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů - Audity udržitelného rozvoje
  Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů přinášejí podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje.
  Hodnocení probíhá v 10ti tématech rozvoje města, v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky.
  Metodiky jsou využitelné v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21, CSR, Smart City, ad. V metodě MA21 jsou Audity UR přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích. Na přípravě Metodik se aktivně podílí asociace NSZM ČR, která doporučuje jejich využití Zdravým městům, obcím a regionům.
  Audity UR jsou významným analytickým podkladem pro strategie a koncepce municipalit a regionů, které usilují o udržitelný rozvoj.
  Metodiky mají návaznost na implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích.
TISK
i