• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Aalborská charta (1994) / Aalborské závazky (2004) / Baskická deklarace (2016)

 • Metodika hodnocení udržitelných měst - Audit udržitelného rozvoje
  Metodika hodnocení udržitelných měst přináší podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje.
  Hodnocení probíhá v 10ti tématech rozvoje města, v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky.
  Metodika je využívána v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména Zdravé město, MA21, CSR, Smart City, ad.
  Audit UR je významným analytickým podkladem pro strategie a koncepce municipalit a regionů, které usilují o udržitelný rozvoj.
  Audit UR dle Metodiky má návaznost na implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích.
TISK
i