Národní síť Zdravých měst ČR


JAK A PROČ SE STÁT členem Národní sítě Zdravých měst ČR?

Zdravá města, obce a regiony jsou v České republice zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Tato asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma Projektu Zdravé město WHO v ČR. Síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje.

Hlavním nástrojem postupu Zdravého města, obce či regionu je metoda kvality ve veřejné správě místní Agenda 21. Většina obcí a regionů úspěšných v této metodě jsou členy NSZM.

Členství v asociaci NSZM ČR je otevřeno všem typům municipalit i právnickým osobám - níže jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým formám členství. Členem asociace se mohou stát města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS.

Pokud máte zájem o podrobné informace ke členství, kontaktujte prosím Kancelář NSZM ČR v Praze.

Kancelář NSZM ČR/HCCZ Office
Ing. Petr Švec, NSZM ČR
tel: +420 602 500 639
e-mail: nszm@nszm.cz


Základní informace

Členství MĚSTA
Členství MĚSTSKÉ ČÁSTI
Členství KRAJE
Členství OBCE, MĚSTYSU, MĚSTA do 2000 obyvatel
Členství MIKROREGIONU
Členství Místní akční skupiny (MAS)


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz