Národní síť Zdravých měst ČR


MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY v oblasti kvality života, zdraví a udržitelného rozvoje

AGENDA 2030, SDGs
Dokument OSN (2015), Cíle udržitelného rozvoje OSN - SDGs
ZDRAVÍ 2020 // HEALTH 2020
Strategické dokumenty Světové zdravotní organizace (WHO)
Strategický rámec ČR 2030

Základní informace

Metoda "místní Agenda 21" (MA21)
Metoda MA21 je jedním z komplexních nástrojů pro hodnocení udržitelných municipalit v Česku. Většinu jejích aktivních uživatelů tvoří Zdravá města, obce a regiony.
Aalborská charta (1994) / Aalborské závazky (2004) / Baskická deklarace (2016)

Archiv, historie

AGENDA 21
Dokument OSN (1992)

Další informační zdroje

Záhřebská deklarace Zdravých měst (2009)
Aténská deklarace Zdravých měst (1998)
Deklarace Zdravých měst WHO (1998)
Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007)
Charta ministrů členských států EU


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz