Národní síť Zdravých měst ČR


ZDRAVÍ 2020 // HEALTH 2020

Strategické dokumenty Světové zdravotní organizace (WHO)

Základní informace

Archiv, historie

Archiv, historie

Zdraví pro všechny ve 21. století (Světová deklarace zdraví)
Přijata OSN/WHA/WHO v roce 1998.


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz