• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

AGENDA 21

Agenda 21 (neboli program pro 21. století) odráží celosvětový konsensus a na nejvyšší úrovni přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje. Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v roce 1992 v Rio de Janeiru. V roce 2002 proběhl navazující summit Rio+10 v Johannesburgu.

Lokální neboli místní Agenda 21 (LA21, MA21) je založena na komunitním strategickém plánování a dotýká se udržitelného rozvoje města, obce či regionu (tj. rovnováhou mezi hlavními oblastmi rozvoje: sférou hospodářského rozvoje, sférou sociálního rozvoje a oblastí životního prostředí). V procesu je nezbytná účast veřejnosti a otevřený typ spolupráce mezi jednotlivými subjekty, jako jsou veřejná správa, nevládní organizace, podnikatelské subjekty, účelová zařízení, zájmové skupiny, věda a výzkum i laická veřejnost.
  • Základní informace
  • Místní Agenda 21 - globální iniciativa OSN // Metoda MA21 v ČR
    Místní Agenda 21 byla vyhlášena OSN v roce 1992 jako nezávislá globální iniciativa samospráv k rozvoji měst, obcí a regionů v souladu s principy udržitelného rozvoje. Základem této iniciativy je směřování obcí a regionů k místní udržitelnosti a dlouhodobé kvalitě života, prostřednictvím kvalitního strategického řízení a s aktivním zapojením veřejnosti. Pro možnost ocenění postupu obcí ze strany státu byla unikátně v ČR stanovena Kritéria MA21, kontrolovaná MŽP.
TISK
i