Národní síť Zdravých měst ČR


PRACOVNÍ INFORMACE pro členy NSZM ČR

Projekty, programy, aktivity

E-mailové konference NSZM ČR
12 veřejných e-mailových konferencí na různá témata
DataPlán: vstup do Terminálu
Vstup do interního prostředí DataPlánu
Galerie udržitelného rozvoje
WWW stránky portálu Galerie udržitelného rozvoje
Databáze DobráPraxe
Databáze příkladů dobré praxe

Základní informace

DOKUMENTY a MATERIÁLY NSZM ČR
Stanovy, Výroční zprávy / VH, Rada
METODIKA pro ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE, REGIONY
Popis částí, prvků a procesů místního systému pro kvalitu života, zdraví a uplatňování udržitelného rozvoje.
[služby] AKREDITOVANÉ vzdělávací programy NSZM ČR
Akreditované vzdělávací programy k tématům Zdravé město/region, MA21, udržitelný rozvoj (akreditace Ministerstva vnitra ČR), které poskytuje asociace NSZM ČR pro úřady a další zájemce.

Materiály a info-zdroje

Logo NSZM ČR
Logo NSZM ČR ke stažení ve formátu .gif a křivnách .eps (na konci stránky)


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz