• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Praha – Libuš (2008)

Program

Den Země na Libuši a Písnici

Do kampně Den Země se zapojují neziskové organizace (MC Kuřátko, ČSOP Koniklec), všechny školy a školky, jezdecký oddíl v Písnici a MČ Praha-Libuš. Firma LOUKA-Loukota sází v objektech všech škol dřeviny ve spolupráci s dětmi a učiteli. Městská část zajistila výukové interaktivní pořady pro děti ve věku 5 - 15 let.
Příloha

program ke Dni Země v Libuši a Písnici

V rámci kampaně Den Země se do aktivit zapojují jak neziskové organizace (MC Kuřátko, ČSOP Koniklec) tak všechny školy a školky v městské části a jezdecký oddíl v Písnici. Ve spolupráci se soukromou firmou LOUKA-Loukota zajišťuje MČ sázení dřevin za aktivní pomoci dětí a jejich pedagogů. Kampaň se v MČ uskutční od 14.4. do 27.4. s vyvrcholením dne 25.4. v ZŠ Meteorologická.
Příloha

Fotografie

program Aby bylo na Zemi milo

Foto/Obrázek

Putovní výstava MISS Kompost a Nulový odpad

Foto/Obrázek

Vyhodnocení

Závěrečná zpráva

Příloha

Závěrečná zpráva

Příloha
TISK
i