• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Jilemnice (2007)

Program

Pozvánka

Dne 20. 4. 2007 od 8 do 14 hodin se v Jilemnici v zámeckém parku uskuteční program u příležitosti oslav Dne Země. Program určený školní mládeži i nejširší veřejnosti připravuje Poradenské centrum pro venkov Jilemnice ve spolupráci s pedagogy jilemnických škol, komisí životního prostředí MěÚ, městskou policí Jilemnice a dalšími vybranými partnery. Jeho cílem je připomenout stav životního prostředí naší planety, ale i konkrétní problémy regionu a místa, kde žijeme.
Akce bude koncipována jako exkurzní trasa po 7 tématických zastaveních v podobném rozsahu a trase jako v loňském roce, tedy po cestách v přední části zámeckého parku, s jedinou zastávkou za muzeem, s ukázkou činnosti Junáka.

Příloha

Den Země

Pozvánka na Den Země
Příloha

Fotografie

Jilemnice (Den Země 2007)

Foto/Obrázek

Jilemnice (Den Země 2007)

Foto/Obrázek

Jilemnice (Den Země 2007)

Foto/Obrázek

Jilemnice (Den Země 2007)

Foto/Obrázek

kampaň Den Země v Jilemnici

Foto/Obrázek

kampaň Den Země v Jilemnici

Foto/Obrázek

Vyhodnocení

Oslavy Dne Země v Jilemnici

TISK
i