• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dny zdraví

Mikroregion Drahanská vrchovina (2016)

Program

Dny zdraví v mikroregionu "Drahanská vrchovina"

Díky realizaci tohoto projektu mohly být všechny děti a rodiče v našem mikroregionu zajímavou formou informováni o tom, jak pečovat o své zdraví, jak předcházet zdravotním obtížím, jak se správně stravovat, ale byly také nabídnuty různé aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k fyzické a duševní pohodě a zejména také ke zdravému životnímu stylu. Realizací kampaně Dny zdraví rovněž navazujeme na projekt Zdravý Jihomoravský kraj, jehož cílem je naplňování zásad a cílů Agendy 21 a Zdraví 21.
Příloha
TISK
i