Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období
nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech. Přinášíme také souhrn z dění v NSZM za měsíc říjen.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Konference NSZM ČR 2012: Nejlepší místní Agendy 21 se představí na přehlídce v Praze

V úterý 20. listopadu 2012 se v Kaiserštejnském paláci v Praze uskuteční Konference NSZM ČR 2012, která bude v letošním roce spojená s "Přehlídkou nejlepších místních Agend 21". Akce je organizována ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj a představí se na ní nejpokročilejší "místní Agendy 21" v ČR. Zástupci jednotlivých měst, obce a mikroregionu budou prezentovat své osvědčené postupy a zkušenosti z oblasti zapojování veřejnosti, strategického řízení úřadu i obce, ze zajímavých projektů a aktivit k udržitelnému rozvoji. Konference bude zakončena slavnostním předáváním ocenění úspěšným obcím a regionům a navazujícím společenským programem.

Konference NSZM 2012 - "Přehlídka nejlepších místních Agend 21" je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pozvánku a registrační formulář na Konferenci NSZM 2012 - "Přehlídku nejlepších místních Agend 21" naleznete zde.

Stalo se

V Praze se uskutečnil mezinárodní seminář o kvalitě městského prostředí

Dne 6. listopadu 2012 se v Praze v Centru DOX uskutečnil zajímavý seminář s mezinárodní účastí s názvem „Město, které (si) tvoříme“. Akce byla uspořádána nadací Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Centrem kvality bydlení. Více než stovku účastníků oslovili zástupci z řad architektů, občanských iniciativ, měst a obcí, ale také developerů a investorů.

V dopolední části programu proběhla panelová diskuse s českými i zahraničními odborníky. Švédské Malmö zde reprezentoval Lari Pitkä-Kangas, člen zastupitelstva města, který mj. zmínil možnosti plánování veřejného prostoru škol přímo s dětmi a studenty. Ton Schaap z amsterodamského Úřadu územního plánování v zajímavé prezentaci zmínil, jakým způsobem přistupují v této nizozemské metropoli k plánování a efektivnímu využití omezeného prostoru pro kvalitní bydlení, práci a volný čas.

Odpolední část probíhala ve dvou paralelních pracovních skupinách. První se zabývala tématem „Obytné město“. Zazněly zde příspěvky architektů a urbanistů nejen z ČR, ale i zahraničí. Diskuse se zaměřila zejména na možnosti, jak ovlivnit podobu městského prostředí, na roli plánovačů a urbanistů na místní i národní úrovni. Zajímavé bylo porovnání praxe v ČR s nizozemským Amsterodamem, kde uvedená problematika spadá do působnosti „národního urbanisty“. Účastníci diskutovali s panelisty o kvalitě plánování i výstavby, zadávání zakázek a respektování stanovených vizí rozvoje, s důrazem na různorodost funkcí města, které svým obyvatelům slouží k bydlení, studiu, práci i zábavě.

Skupina k tématu „Město více generací“ se zaměřila na sociální aspekty života ve městech, na to, jakým způsobem je možné ve městě skloubit život pro mladé, rodiny i seniory. Své příspěvky přednesli zástupci univerzitního sektoru, kteří prezentovali, jak jsou např. v Brně mapovány názory nejstarší generace na dostupnost služeb. Jako inspirace a osvědčené řešení bylo zmíněno dobrovolnictví, které pozitivně ovlivňuje kvalitu života a aktivitu v pozdějším věku. Zástupci architektonické obce Martin Říha a David Tichý prezentovali zajímavé přístupy, jako je koncept komunitního bydlení či udržitelné plánování rozvoje měst. Praktické příklady přednesli v zajímavé prezentaci zástupci Města Prachatice, do diskuse přispěli i zástupci Jihlavy, Třebíče či Klatov.

Výstupy z akce naleznete zde.

Akce byla součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Na finančním a organizačním zajištění akce se rovněž významně podílela Nadace Heinrich-Böll-Stiftung.

Ministři zdravotnictví evropských zemí přijali novou strategii na podporu zdraví a blahobytu „Zdraví 2020“

Nová strategie Zdraví 2020 (Health 2020), která podporuje integraci a harmonizaci aktivit směřujících k podpoře zdraví a blahobytu napříč odvětvími na lokální, národní i mezinárodní úrovni, byla schválena v rámci jednání Regionálního výboru Světové zdravotní organizace (WHO) pro Evropu na Maltě dne 12. září 2012. Strategie se zaměřuje na hlavní problémy 53 členských států regionu, především na nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. Přijetí nové strategie vychází z předpokladu, že další vývoj veřejného zdravotnictví je možný pouze za spolupráce všech složek společnosti a všech úrovní státní správy.

Tiskové prohlášení k nové strategii (v angličtině) naleznete zde.

WHO také spustila ke strategii Health 2020 samostatné stránky (v angličtině).

Informace o Zdravých městech a místní Agendě 21 v časopisu Veřejná správa

Odborný časopis Veřejná správa se ve svém posledním čísle věnuje také právě probíhajícím "kontrolám na místě" a chystané "Přehlídce nejlepších místních Agend 21". Dvoustránkový článek pojednává o mezinárodních i národních souvislostech místní Agendy 21 (MA21), výhodách této osvědčené metody kvality nebo metodice pro hodnocení kategorie "A" MA21. V dalších číslech časopisu Veřejná správa budou popsány konkrétní zkušenosti z měst, která testovala kategorii "A" MA21, zda postupují udržitelně – jak dopadla v jednotlivých oblastech rozvoje a co jim testování kritérií nejvyšší kategorie přineslo.

Fórum Zdravého města je prostorem k diskusi o nejžhavějších problémech

Také v říjnu září se konala setkání s veřejností, během nichž obyvatelé města, obce či regionu určují "10P" – desatero problémů, které považují za nejpalčivější. Fórum Zdravého města prověřuje, jak se vedení samosprávy zabývalo problémy formulovanými na minulém veřejném setkání a ověřenými v anketě. Veřejného setkání se účastní kromě obyvatel města, obce či regionu a představitelů samosprávy také představitelé škol, neziskových organizací či firem působících v daném místě.

Fórum Zdravého města je příležitostí k diskusi mezi představiteli samosprávy a občany o různých oblastech rozvoje města, obce či regionu. Je ale také obvyklé, že na Fóru převládne jedno aktuální téma. Ve Velkém Meziříčí proběhlo Fórum Zdravého města 29. října a jako nejpalčivější problém vybrali účastníci setkání stavbu bioplynové stanice. Druhý nejvyšší počet hlasů přítomných získal problém obchvatu města.

Účastníci Fóra ve Zdravém městě Ústí nad Labem (22. 10.), kterých dorazilo více než 80, označili během setkání jako největší problémy města témata čistoty a městské hromadné dopravy.

Vůbec poprvé se konalo Fórum Zdravého města Třeboň (4. 10.). Mezi sedmdesáti přítomnými účastníky akce byli také zástupci mládeže, kteří vytvořili samostatný diskusní stůl a formulovali problémy pro závěrečné hlasování.

V listopadu 2012 proběhla či jsou plánována Fóra Zdravého města v těchto místech:

Štětí (1. 11.), Praha 18 (5. 11.), Mšeno (7. 11.), Pelhřimov (8. 11.), Ústí n.L.-Severní Terasa (12. 11.), Třebíč (13. 11.), Kraj Vysočina (14. 11.), Krnov (15. 11.), Hlinsko (22. 11.), Klatovy (26. 11.)


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.