Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-VIII/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás na začátku školního roku prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období
nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Kampaň Evropský týden mobility letos proběhne pod heslem "Pohyb správným směrem"

Zdravá města, obce a regiony se také v roce 2012 zapojují do kampaní Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Evropský den bez aut (22. 9.). Kampaně zaměřené na propagaci bezpečných a ekologicky šetrných způsobů dopravy koordinuje Ministerstvo životního prostředí. Evropský týden mobility proběhl poprvé v roce 2002 a od té doby zájem o tuto kampaň roste nejen v Evropě, ale i po celém světě. V roce 2011 byl v kampani oficiálně registrován rekordní počet 2.268 měst, která zastupují přibližně 156 milionů občanů. Tématem letošního ročníku kampaně Evropský týden mobility je "Pohyb správným směrem".

Města a obce se potýkají s důsledky narůstající automobilové dopravy, proto jsou nejen v souvislosti s kampaněmi na místní úrovni přijímána opatření k podpoře veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. Obyvatelé zapojených měst se mohou zúčastnit bohatého doprovodného programu, který se v souvislosti s kampaněmi chystá.

Další informace o letošním ročníku kampaně Evropský týden mobility je možné získat na stránkách Ministerstva životního prostředí. Seznam zapojených měst a informace o mezinárodních souvislostech kampaně naleznete na stránkách www.mobilityweek.eu. Evropský týden mobility je také na Facebooku.

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Evropský týden mobility prostřednictvím terminálu (případně pomocí elektronického formuláře). Děkujeme za Vaše informace.

Seznam měst, která se připojují ke kampani, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/etm.

Soutěž Obec přátelská rodině má letos nová pravidla

Také v letošním roce mohou obce a města soutěžit o titul Obec přátelská rodině 2012 a mohou získat dotaci na aktivity podporující rodiny. Již pátý ročník celostátní soutěže pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. V letošním roce se však podmínky soutěže podstatným způsobem změnily. Ročník 2012 je koncipován tak, aby soutěžící obce a města předložily plán rozvoje rodinné politiky. Vítězným obcím bude rozděleno celkem 6 milionů Kč.

Soutěž Obec přátelská rodině již čtyři roky podporuje realizování prorodinných opatření a aktivit v českých obcích a napomáhá k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti. Obce budou v soutěži předkládat tzv. koncepční dokument rodinné politiky, který umožňuje strategický postup při plánování a realizaci regionální rodinné politiky a předpokládá dlouhodobou udržitelnost navržených opatření.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, města, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst územně členěných na městské části či obvody z celé České republiky. Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií podle počtu obyvatel. Přihlášky do soutěže mohou obce letos zasílat až do konce prosince. Vítěze vyhlásí ministr práce a sociálních věcí v březnu 2013.

Více informací o soutěži včetně soutěžních podmínek, přihlašovacího formuláře a loga soutěže lze najít na webu www.obecpratelskarodine.cz.

Od září budou probíhat další veřejná setkání známá jako Fórum Zdravého města - "10P"

Fórum Zdravého města je pravidelné každoroční setkání, v jehož průběhu určují obyvatelé města, obce či regionu "10P" – desatero problémů, které je v místě jejich bydliště nejvíce trápí. Pořadí problémů je následně ověřováno anketou, do níž se zapojí širší okruh občanů, a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Fórum Zdravého města je inspirativním setkáním obyvatel města, obce či regionu, zástupců samosprávy, ale i škol, neziskových organizací či firem působících v daném místě. Během nadcházejících měsíců se uskuteční řada těchto setkání s veřejností ve Zdravých obcích a regionech.

Doposud se letos se ve Zdravých obcích a regionech uskutečnilo na 25 takovýchto akcí, zhruba stejný počet je plánován i do konce roku. Průměrná návštěvnost je cca 80 osob nejrůznějších věkových kategorií i profesního zaměření. Během podzimu 2012 se uskuteční Fóra Zdravého města v těchto místech:

ZÁŘÍ:
Nové Město na Moravě (6.9.), Litoměřice (12.9.), Karlovy Vary (13.9.), Kroměříž (17.9.), Praha 7 (24.9.), Tábor (26.9.) 

ŘÍJEN:
Třeboň (4.10.), Valašské Meziříčí (10.10.), Ústí nad Labem (22.10.), Velké Meziříčí (29.10.)

LISTOPAD:
Štětí (1.11.), Praha 18 (5.11.), Mšeno (7.11.), Pelhřimov (8.11.), Ústí n.L.-Severní Terasa (12.11.), Třebíč (13.11.), Kraj Vysočina (14.11.), Krnov (15.11.), Hlinsko (22.11.), Klatovy (26.11.) 

Smích a dobrá nálada jsou potřeba v každém věku - Aleš Cibulka a Vladimír Hron v pořadu pro Zdravá města

Každý měsíc, již déle než tři roky, se v některém Zdravém městě potkají místní senioři se skvělými komentátory a baviči, dvojicí Aleš Cibulka + Vladimír Hron. Nejsou na diskusi sami: účastní se vedení radnice, lidé ze sociálních služeb, lékaři a mnoho dalších zajímavých hostů. Řeč je o lecčems, protože témata určuje publikum. Pokud nevěříte, že lze diskutovat "Zábavně o stáří", navštivte tento pořad při jeho podzimní sérii. Ohlasy diváků jsou velice příznivé. Návštěvníci akcí oceňují zejména pozitivní atmosféru pořadu a mnoho zajímavých informací (nejen o službách pro seniory, ale také o možnostech volného času, seniorských kavárnách či tanečních pro velmi pokročilé, vzdělávání a kurzech, výletech, zájezdech ap.). Všechny srdečně zveme, vstupné je symbolické a každý účastník obdrží hodnotný dárek.

Plán podzimních představení: 26. 9. Opava, 31. 10. Valašské Meziříčí, 14. 11. Chrudim, 5. 12. Plzeň
(Informace a vstupenky vždy v infocentrech)

Jaké celostátní akce nás čekají v nejbližším období?

Během následujících měsíců proběhne řada zajímavých akcí nejen pro členy NSZM. Vybíráme následující:

17.-19. října / Prostějov - Podzimní škola Zdravých měst

6. listopadu / Praha - Mezinárodní seminář "Město, které (si) tvoříme"

20. listopadu / Praha - Konference NSZM ČR 2012 - "Přehlídka nejlepších místních Agend"

30. listopadu / Litoměřice - 1. Národní Fairtradová konference

Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete zde.

Stalo se

V Databázi DobráPraxe.cz naleznete novou inspiraci z různých oblastí

Databáze Národní sítě Zdravých měst, kterou naleznete na adrese www.DobraPraxe.cz, nabízí všem zájemcům inspiraci v podobě příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. Aktuálně zde můžete procházet 189 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze pamatuje také na typová řešení nebo společná témata místní Agendy 21, navíc umožňuje se zapojit do tzv. tematických kroužků. V Databázi naleznete také tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat. Odkaz najdete přímo na hlavní stránce nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe.

Databáze je otevřena všem, kdo chtějí přispět dalšími příklady dobré praxe nebo střípky. Těšíme se na inspiraci od vás.

V posledním období přibyly do Databáze DobráPraxe.cz tyto nové příklady:

PROSTĚJOV: Chůze s holemi Nordic Walking

MČ PRAHA 21: Naučná stezka Klánovickým lesem

DOBŘÍŠ: Skloubení strategických dokumentů města v praxi

Přidejte se k nám i na Facebooku!

Facebookový profil Národní sítě Zdravých měst ČR si oblíbilo již více než 500 lidí, kteří jej pravidelně sledují. Objevují se zde pozvánky na akce, praktické rady nebo upozornění. Mezi nejoblíbenější témata patří zeleň ve městech, místní produkty nebo dětská hřiště. Facebookový profil NSZM samozřejmě nenahrazuje web, ale poskytuje prostor pro další formu komunikace, která se již osvědčila. Profil NSZM sledují kromě zástupců veřejné správy také běžní uživatelé internetu a obyvatelé měst různých věkových kategorií i profesního zaměření. Přidejte se i Vy!

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.