Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IX/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc září
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Podzimní školu Zdravých měst bude hostit Moravskoslezský kraj - 5.-7.11.

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2014 se ve Zdravém Moravskoslezském kraji v Ostravě uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Akce se uskuteční v unikátním prostředí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Podzimní školu zahájí úvodní seminář, který představí novinky v místní Agendě 21 a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy a strategického plánování a řízení v obcích. Bude prezentováno například zavádění systému EMAS, realizace MA21 v menší obci, využívání informačních systémů v úřadě a Projekt WHO "Zdravá nemocnice". V odpolední části se uskuteční společný blok věnovaný tematice udržitelného finančního řízení a systému posuzování projektů města vůči udržitelnému rozvoji.

Druhý den Podzimní školy bude zaměřen na praktické tréninky. Pro začátečníky je připraven blok věnovaný přípravě a řízení projektů, pokročilí se budou věnovat strategickému řízení a souvisejícím procesům uvnitř úřadu. Poprvé se budou účastníci zabývat novinkami, které jsou testovány v některých Zdravých městech: participativními rozpočty a pocitovými mapami. Závěrečný den školy se uskuteční nácvik práce se systémem DataPlán a individuální konzultace na zvolené téma.

Více informací o akci včetně pozvánky a registračního formuláře naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

Jak postupovat po komunálních volbách? Napoví celostátní Konference NSZM ČR 2014

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se v Praze uskuteční celostátní 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, která se zaměří na aktuální témata a sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech. První den akce proběhne v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Hlavními tématy letošní konference bude strategické řízení a podpora dobrovolnictví v obcích v návaznosti na principy udržitelného rozvoje, konference také představí postupy nejpokročilejších Zdravých měst jako možné inspirace i pro nově zvolené zastupitele. Akce je pořádána pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Ing. Jana Bartoška a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

V panelové diskusi věnované dobrovolnictví zazní výhody podpory dobrovolnictví v obcích. Konference rovněž představí výstupy projektu „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?“ a pro zájemce bude připravena tematická exkurze. Odpolední část bude věnovaná prezentacím. Zástupci municipalit se zaměří na konkrétní témata, zazní například příspěvky k přípravě strategického plánu, procesnímu či personálnímu řízení na městském úřadu. Program bude zakončen slavnostním oceněním úspěšných obcí a regionů. 
 

Druhý den, 26. listopadu, naváže konzultační setkání k programu Zdravé město v Paláci YMCA, určené všem zájemcům o dané téma.

Více informací o akci včetně pozvánky a registračního formuláře naleznete ZDE.

Akce je podpořena finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 

Ve Zdravých městech proběhla tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na zdravé stravování. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst.

Přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dzd. Přehled je pravidelně aktualizován. 

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Dny zdraví prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

Ve Zdravých městech probíhá tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na zdravé stravování. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst.

Přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dzd. Přehled je pravidelně aktualizován. 

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Dny zdraví prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

Stalo se

Zdravé město Chrudim je dalším Fairtradovým městem v ČR

Zdravé město Chrudim splnilo všechna kritéria pro udělení titulu Fairtradové město a připojilo se ke stovkám dalších měst na světě, které podporují fair trade, tedy spravedlivý obchod, který umožňuje lidem z rozvojových zemí uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. V České republice splnilo kritéria zatím 8 měst, mezi něž patří také členové Národní sítě Zdravých měst: Hodonín, Litoměřice, Mladá Boleslav, Třebíč, Vsetín a nově Chrudim. Na celém světě může titulem Fairtradové město chlubit přes 1500 měst.

Podmínkou udělení statutu Fairtradového města je splnění všech pěti kritérií mezinárodní kampaně: město se musí oficiálně zavázat k podpoře fair trade, je zde dostatek prodejních míst s fairtradovými produkty, místní občané a instituce podporují fair trade, město má řídicí skupinu, která kampaň koordinuje, a aktivně spolupracuje s médii v této oblasti. Například splnění kritéria dostupnosti fairtradových výrobků ve městě velikosti Chrudimi znamená minimálně pět obchodů a tři restaurační zařízení nabízející fairtradové výrobky.

Více informací o Fairtradových městech naleznete na www.fairtradovamesta.cz.

Cenu Makropulos za péči o seniory získalo Zdravé město Prachatice

Cenu Makropulos za péči o seniory, kterou každoročně uděluje občanské sdružení Život 90, získalo za rok 2014 Zdravé město Prachatice. Ocenění bylo uděleno za mnohaleté a systematické zlepšování kvality života tamních seniorů, na kterém Prachatičtí spolupracují s nestátními organizacemi, školskými zařízeními i církvemi. Během slavnostního ceremoniálu v Národním divadle předal Cenu Makropulos představitelům Zdravého města Prachatice ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Zdravé město Prachatice bylo oceněno za své aktivity mimo jiné i proto, že jsou do vytváření dobrých mezigeneračních vztahů a přátelské atmosféry zapojováni i mladí lidé, dobrovolníci či žáci škol, a samozřejmě také sami senioři prostřednictvím nejrůznějších programů.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

"Město a pohyb" - nový portál NSZM nabízí obcím inspiraci k podpoře pohybových aktivit

Webový portál "Město a pohyb" na adrese www.MestoPohyb.cz má za cíl soustředit informace o tématech spojených s problematikou pohybových aktivit a jejich systematické podpory ze strany obcí a regionů. Na konkrétních příkladech portál ukazuje, co se kde povedlo v oblasti budování infrastruktury pro pohyb ve městech, jak podporovat různé neprofesionální sportovní aktivity, jaké akce připravují neziskové organizace a školy, jak je podpora pohybových aktivit provázaná se zdravotním a sociálním sektorem či jak se zapojují místní podnikatelé. Příklady dobré praxe jsou na portálu Město a pohyb strukturovány podle jednotlivých podrobnějších témat.

Portál umožňuje návštěvníkům zobrazit si plány obcí a regionů, které se týkají pohybových aktivit. Plány a strategie lze filtrovat podle podrobnějšího tematického zaměření a samozřejmě podle místní příslušnosti. Portál obsahuje také odkazy na celostátní plány a strategie spravované jednotlivými ministerstvy. Na webu jsou dále zveřejněny odkazy na související internetové databáze, na příklady obdobných aktivit ze zahraničí a na výsledky spolupráce s akademickými institucemi.

Webový portál provozuje Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Katedrou rekreologie Univerzity Palackého Olomouc. Partnerem portálu je také Národní síť podpory zdraví. Portál byl vytvořen v rámci projektu „Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.