Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IX/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období
nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech. Přinášíme také souhrn z dění v NSZM za měsíc září.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Kampaň Dny zdraví nabízí bohatý program pro všechny generace

Tradiční podzimní kampaň Dny zdraví je oslavou zdravého životního stylu v nejširším smyslu. Zdraví samotné lze chápat nejen jako absenci nemoci, ale jako celkový stav spokojenosti z hlediska tělesného, duševního i společenského. Ve Zdravých městech, obcích a regionech se v rámci kampaně konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na ochutnávku zdravých potravin. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo alespoň získat informace v rámci bezplatného poradenství.

Kampaň Dny zdraví je určena všem generacím. Řada akcí se zaměřuje také na seniory, mimo jiné také v souvislosti Mezinárodním dnem seniorů, který připadá na 1. říjen.

Přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dzd

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Dny zdraví prostřednictvím terminálu (případně pomocí elektronického formuláře). Děkujeme za Vaše informace.

Nejlepší místní Agendy 21 se představí na Konferenci NSZM 2012 v Praze

V úterý 20. listopadu 2012 se v Kaiserštejnském paláci v Praze uskuteční Konference NSZM ČR 2012, která bude v letošním roce spojená s "Přehlídkou nejlepších místních Agend 21". Akce je organizována ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj a představí se na ní nejpokročilejší "místní Agendy 21" v ČR. Zástupci jednotlivých měst, obce a mikroregionu budou prezentovat své osvědčené postupy a zkušenosti z oblasti zapojování veřejnosti, strategického řízení úřadu i obce, ze zajímavých projektů a aktivit k udržitelnému rozvoji. Konference bude zakončena slavnostním předáváním ocenění úspěšným obcím a regionům a navazujícím společenským programem.

Města, obce a regiony, které v metodě kvality MA21 dosáhly prozatím nejvyšší kategorie „B“, představují během celého měsíce října své postupy a zkušenosti na takzvaných „kontrolách na místě“ (1. 10. Chrudim, 9. 10. Křižánky, 11. 10. Kopřivnice, 15. 10. Litoměřice, 23. 10. mikroregion Drahanská Vrchovina, 24. 10. Vsetín a 31. 10. Prostějov). "Kontroly na místě" i "Přehlídka nejlepších místních agend 21" jsou určeny všem, kdo chtějí vědět, jak zapojovat veřejnost nejen do plánování a řízení města či regionu k udržitelnému rozvoji.

Konference NSZM 2012 - "Přehlídka nejlepších místních agend 21" je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pozvánku a registrační formulář na Konferenci NSZM 2012 - "Přehlídku nejlepších místních Agend 21" naleznete zde.

Přijďte diskutovat o kvalitě městského prostředí na mezinárodní seminář

Dne 6. listopadu 2012 se v Praze uskuteční mezinárodní seminář s názvem „Město, které (si) tvoříme“, který je pořádán nadací Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s NSZM ČR a Centrem kvality bydlení. Akce si klade za cíl za účasti odborníků z řad architektů, zástupců měst a obcí i občanských iniciativ otevřít diskusi o kvalitě městského prostředí a o nástrojích, které je možné využívat k efektivnímu ovlivňování podoby měst. Cílem semináře je také inspirovat koncepční myšlení a praktické strategie.

V dopolední části programu se uskuteční panelová diskuse s českými i zahraničními odborníky, v odpolední části bude konference probíhat ve dvou paralelních pracovních skupinách. První pracovní skupina se bude zabývat tématem "Obytné město", druhá skupina bude diskutovat na téma "Město více generací / Sociální aspekty městského rozvoje". Na závěr proběhne prezentace pracovních skupin.

Registrovat se můžete do 31. října 2012 na email: zdenka.lammelova@cz.boell.org.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Stalo se

Česká Zdravá města inspirují svět. Kdo by to čekal? - rozhovor na Aktuálně.cz

Už 20 let funguje naše celostátní asociace jako takový malý, odborně zaměřený svaz měst, obcí, krajů i mikroregionů. Pomáháme v různých místech republiky vylepšovat činnost úřadů v několika disciplínách, kterými jsou vyvážený místní rozvoj, strategické řízení a komunikace s veřejností," odpovídá ředitel Kanceláře Národní sítě Zdravých měst Petr Švec na otázku, jak by asociaci „Zdravých měst" představil člověku, který o ní v životě neslyšel.

Celý rozhovor o působení NSZM a jejích členů naleznete na zpravodajském serveru Aktuálně.cz.

Členové NSZM sbírají ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích

Zdravá města, obce a regiony se pravidelně účastní celostátních soutěží zaměřených na rozličná témata a za své aktivity získávají významná ocenění. Nejinak tomu bylo v uplynulých týdnech.

  • Zdravé město Uherské Hradiště získalo stříbrné ocenění v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla.
  • Zdravá obec Křižánky obsadila třetí místo v letošním ročníku celostátní soutěže Vesnice roku v Programu rozvoje venkova.
  • Zdravé město Krnov uspělo v soutěži Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy, když získalo Zvláštní cenu společnosti ŠKODA AUTO za projekt Cyklostezky městem.

Všem úspěšným členům NSZM gratulujeme!

Fórum Zdravého města je také příležitostí k projednání strategického plánu

Během září proběhla další setkání s veřejností, během kterých obyvatelé města, obce či regionu určují "10P" – desatero problémů, které považují za nejpalčivější. Fórum Zdravého města každoročně prověří, jak se vedení samosprávy zabývalo problémy formulovanými na minulém veřejném setkání a ověřenými v anketě. Samotného setkání se účastní kromě obyvatel města, obce či regionu a představitelů samosprávy také zástupci škol, neziskových organizací či firem působících v daném místě.

Ve Zdravém městě Litoměřice proběhlo letošní Fórum 12. 9. a bylo spojeno s projednáním strategického plánu rozvoje města do roku 2030. Veřejného setkání se zúčastnilo na 150 občanů. Pro aktivní účastníky Fóra nechyběl speciální "mladý stůl", protože mladé generace se strategický plán města nejvíce týká. Náměty studentů se dostaly také do letošního desatera hlavních problémů. Jako nejpalčivější problém označili účastníci Fóra v Litoměřicích nutnost vybudování multigeneračních odpočinkových zón.

Střípky z dalších veřejných setkání:

  • Mezi největší problémy Nového Města na Moravě (6. 9.) patří, dle účastníků Fóra Zdravého města, chybějící multifunkční hala a bazén, chráněné bydlení, velmi diskutováno bylo i zachování nemocnice.
  • Na Fóru Zdravého města Karlovy Vary (13. 9.) měli také zastoupení studenti a žáci, jejichž náměty se dostaly mezi 10 nejpalčivějších problémů.
  • Nejinak tomu bylo i v Kroměříži, kde se Fórum (17. 9.) konalo po několikaleté přestávce. I zde se uplatnily náměty mladých, nejvíce hlasů účastníků Fóra získalo téma "pracovní uplatnění mladých absolventů".
  • Speciální dětské fórum předcházelo „dospěláckému“ Fóru Zdravého města v Táboře (26. 9.).

Během posledních měsíců roku 2012 se uskuteční Fóra Zdravého města v těchto místech:

ŘÍJEN:
Třeboň (4. 10.), Valašské Meziříčí (10. 10.), Ústí nad Labem (22. 10.), Velké Meziříčí (29. 10.)

LISTOPAD:
Štětí (1. 11.), Praha 18 (5. 11.), Mšeno (7. 11.), Pelhřimov (8. 11.), Ústí n.L.-Severní Terasa (12. 11.), Třebíč (13. 11.), Kraj Vysočina (14. 11.), Krnov (15. 11.), Hlinsko (22. 11.), Klatovy (26. 11.)


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.