Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce března 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Zdravá města a obce se chystají na oslavy Dne Země

Den Země je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1970 ve Spojených státech amerických, v současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích a do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se budou konat osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale také třeba ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti.

Oslavy Dne Země v sobě zahrnují aktivity směřující k ochraně přírody v konkrétních městech, obcích a regionech. Probíhají tradiční jarní úklidy, mimo jiné i v rámci celosvětové kampaně "Ukliďme svět" ("Clean up the World"). Během akcí se ve městech a obcích představí místní a regionální výrobky, ale také Fair-trade produkty, vyrobené v zemích třetího světa. Koupí těchto produktů podporují tuzemští zákazníci vzdálené výrobce, kteří za svoji práci obdrží „férovou“ odměnu. Obyvatelé Zdravých měst a obcí budou mít možnost zúčastnit se řady osvětových akcí k tématu ochrany přírody, ale také bohatého doprovodného programu.

  • Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Den Země prostřednictvím terminálu (případně pomocí elektronického formuláře). Děkujeme za Vaše informace.

Světový den zdraví již 7. dubna!

Mezinárodní kampaň Světový den zdraví, koordinovaná Světovou zdravotní organizací (WHO), připadá na 7. duben. V letošním roce se kampaň, do níž se zapojují také města a obce z ČR, zaměřuje na téma aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. Pokud vaše město či region organizuje aktivity navazující na tuto mezinárodní kampaň a její aktuální téma, dejte nám o tom vědět prostřednictvím kampaňového formuláře (vstup přes terminál). O svých aktivitách můžete informovat také prostřednictvím stránek WHO.

Více informací k tématu letošního Světového dne zdraví naleznete např. zde.

Stalo se

NSZM v prvním čtvrtletí roku 2012 posílila o další nové členy

Během prvních tří měsíců roku 2012 se Národní síť Zdravých měst ČR rozšířila o tyto nové členy: města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krnov, městskou část Praha 21, mikroregion Matice Slezská a obce Křídla a Jesenice. Asociace tak má k dnešnímu dni 106 členů, nejvíce ze všech sítí Zdravých měst v Evropě.

Všechny nové členy srdečně vítáme v asociaci, přejeme mnoho úspěchů ve všech aktivitách, které s členstvím souvisí, a těšíme se na vzájemnou výměnu osvědčených postupů z praxe.

NSZM prezentovala na setkání evropských sítí Zdravých měst v chorvatském Dubrovniku

V chorvatském Dubrovniku se ve dnech 21. až 23. března uskutečnilo pracovní setkání zástupců evropských sítí Zdravých měst. Kromě měst z hostitelské země se zde představili zástupci sítí Zdravých měst z Velké Británie, Izraele, Itálie, Německa, České republiky, Francie, Řecka, Švédska, Norska, Dánska, Turecka, Baltské asociace, Bosny a Hercegoviny. Na programu setkání byla prezentace a diskuse například k možnostem vzdělávacích a e-learningových programů či aktualizace právě připravovaného strategického dokumentu s názvem „Zdraví 2020“, kterou nejen evropské sítě Zdravých měst připomínkují. Národní síť Zdravých měst ČR na setkání představila IT nástroje pro své členy – Databázi DobráPraxe.cz, eMetodiku jako prostředí vzdělávání koordinátorů Zdravých měst, dále portál DataPlán NSZM pro strategické řízení obcí a regionů a konečně novou celostátní Databázi Strategií na adrese www.databaze-strategie.cz.

NSZM uzavřela dohodu o partnerství se Svazem měst a obcí ČR

Dvě asociace sdružující obce a města České republiky se oficiálně dohodly na pokračující vzájemné dlouhodobé spolupráci. Dohoda o partnerství mezi NSZM ČR a Svazem měst a obcí ČR (SMO), kterou podepsali zástupci obou asociací, má za cíl především vzájemné zprostředkování informací o činnosti obou asociací mezi jednotlivé členy a vzájemnou spolupráci v oblasti zlepšování výkonu veřejné správy ve městech a obcích. Obě asociace sdružují často stejná města a obce, obě asociace také realizují řadu zajímavých projektů, a mají si tak vzájemně co nabídnout. NSZM a SMO budou díky dohodě o partnerství spolupracovat v oblasti metodické podpory, informačních a vzdělávacích aktivit pro své členy nebo propagace příkladů dobré praxe.

Městské části Prahy si předávaly zkušenosti s místní Agendou 21

Setkání zástupců městských částí Prahy proběhlo dne 8. března v městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy, která akci pořádala ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Na tomto pracovním setkání, kde se sešlo více než 40 zájemců z celé Prahy, prezentovali své osvědčené postupy a úspěšné aktivity zástupci městských částí – kromě MČ Praha 21 zazněly příspěvky z Prahy-Libuše či Prahy 14. Cílem akce bylo vzájemné sdílení zkušeností a předávání inspirace z různých oblastí rozvoje mezi jednotlivými městskými částmi hlavního města.

Zástupci MČ Praha 21 prezentovali své zkušenosti se zaváděním místní Agendy 21 (MA21). Představili proces vzniku Strategického plánu komunitním způsobem a podělili se o řadu příkladů dobré praxe v třídění odpadů, aktivit ke zlepšení prostředí v oblasti Klánovického lesa, spolupráce se žákovským zastupitelstvem Újezda nad Lesy a další. Zdravá MČ Praha-Libuš představila způsoby zavádění tzv. „zeleného úřadování“ v praxi úřadu a základní školy. Podpora MA21 se osvědčuje také ve Zdravé MČ Praha 14, kde se v rámci zapojování veřejnosti úspěšně daří spolupracovat i se zástupci neziskového a komerčního sektoru. 

Akce byla zrealizována v rámci projektu ROZMArIN, podpořeného Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

Tiskovou zprávu a další informace z akce naleznete zde.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.