Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

#1/2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

v této netradiční době Vám zasíláme i mírně netradiční Zpravodaj. Tentokráte především se souhrnem proběhlých webinářů a video-workshopů.
Sbíráme Vaše dobré praxe, ale i dotazy, zjišťujeme, co Vás zajímá či trápí. Řadu témat pro Vás nadále chystáme, připravujeme různé formy vzdělávání "na dálku", video-metodiky, ale i možnosti, jak neztratit kontakt a plánování s občany i v těchto dobách. Sledujte tedy prosím naše weby i sociální sítě, kde se dozvíte více.

Přejeme hodně sil a pozitivní energie ke zvládání situace ve Vašich obcích i domovech
a brzy se těšíme na osobní setkání a výměnu zkušeností.

Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Webinář: FINANCE pro kvalitu a rozvoj (výzvy OPZ 109 a 120)

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra o aktuální výzvách OPZ pro obce, města a regiony.

Záznam webináře naleznete ZDE.

Video workshop: KRAJE - jak řeší situaci covid-19

Aktuální situace v krajích, poslechnetě si zkušenosti z praxe Zdravých krajů Vysočina a Ústeckého.

Záznam webináře naleznete ZDE.

Webinář: MĚSTA střední velikosti - jak řeší situaci covid-19?

MĚSTA SOBĚ online: Aktuální situace z pohledu středně velkých měst. Témata: dobrovolníci, co se daří a co ne, jak s pomoci podnikatelům a mnohem více...

Záznam webináře naleznete ZDE

Webinář: Menší OBCE – jak řeší situaci covid-19?

V dalším ze série webinářů MĚSTA SOBĚ vystoupil Jan Sedláček, starosta Zdravé obce Křižánky a místopředseda Sdružení místních samospráv a Kateřina Halaštová, starostka Zdravé obce Krhová.

Záznam webináře naleznete ZDE.

SPOLEČNĚ SI NA TO POSVÍTÍME! – sdílejme i nadále, co se osvědčilo v praxi

Děkujeme Vám za desítky informací a příkladů z praxe měst, obcí a regionů, které velice rádi sdílíme e-mailem i na facebooku! Ukázky z praxe také postupně zařazujeme do DobréPraxe.cz.

Vybrané praktické inspirace naleznete ZDE.

Ale krizová situace bohužel ještě nekončí. Je přínosné i nadále se vzájemně informovat a inspirovat, k tomu NSZM efektivně slouží.

Pište proto prosím stále na adresu nszm@nszm.cz, případně na NSZM facebook.

Co se obcím osvědčilo v aktuální krizové situaci?
Jak komunikujete s občany, se zdravotníky, s rodiči, se školáky, se zaměstnanci, s podnikateli…?
Máte ověřenou praxi, sháníte inspiraci nebo případně pomoc?
Co nabízíte, co hledáte, s čím může pomoci síť Zdravých měst?

Podělte se o zkušenosti s ostatními obcemi i regiony. Společně situaci jistě zvládneme!

Webinář: MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ pro Zdravá města ke covid-19

NSZM ČR nastartovala novou sérii webinářů MĚSTA SOBĚ. Jsme rádi, že úvodní diskuse proběhla s ministerstvem zdravotnictví, které je naším dlouholetým partnerem.

Webinář naleznete ZDE.

Covid-19/ WHO INFOGRAFIKA pro děti i dospělé

V obcích zasedají krizové štáby, je zrušena školní docházka, kulturní i sportovní akce, důsledky dopadají na veřejnou správu, na firmy i malé živnostníky a samozřejmě na jednotlivce, a tím i celou komunitu.

V přiložené infografice Světové zdravotní organizace (WHO) naleznete stručné body, jak se vypořádávat s vyvolanou zátěží, a to jak pro skupinu dětí, tak i dospělých.

Přejeme všem obcím úspěšné zvládnutí aktuální situace a věříme v online, ale i snad brzy osobní sdílení zkušeností Zdravých měst, obcí a regionů, jak tyto a podobné krizové situace ve Vašich komunitách uchopit a zvládat.

Další tematické materiály WHO v češtině zde

NSZM: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 - Zdravá města v číslech a fotografiích

Síť Zdravých měst, obcí, regionů v roce 2019: 138 osobních konzultací pro členy – 43 Fór pro veřejnost s 3000 účastníky - 42 mladých a školních Fór – 11 celostátních akcí k dobré praxi se 1210 účastníky – 10 kurzů – 1164 aktuálních strategií - 300 příkladů dobré praxe a 2000 střípků - 7 webových Zpravodajů – 15 webinářů a eKonzultací

... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2019. Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace.

Prohlédněte si Výroční zprávu NSZM ČR 2019. Nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2020. Podrobné informace o akcích, přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce webu ZdravaMesta.cz.

Výroční zpráva NSZM ČR 2019 je k dispozici ZDE.

Webinář - jak má vypadat strategie pohybu a sportu ve městech?

Jak má vypadat strategie sportu a pohybu, jak pracovat s GIS, rozpočty apod. Toto i více zjistíte na webináři NSZM.

Webinář naleznete ZDE.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2020

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.