Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce ledna 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

8. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě se uskuteční v Praze

Ve dnech 28.-29. února 2012 se v prostorách Obecního domu v Praze uskuteční 8. Národní konference kvality ve veřejné správě. Akce proběhne pod záštitou Ministerstva vnitra a je připravována ve spolupráci s Radou kvality a Magistrátem hlavního města Prahy. Program konference bude již tradičně zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy, na vzdělávání úředníků a inovace ve veřejné správě. Program akce zahrnuje také další témata včetně modernizace ve veřejné správě, procesního modelování a v neposlední řadě také místní Agendy 21.

Součástí konference bude rovněž slavnostní večer, na kterém budou předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2011.

Bližší informace včetně možnosti registrace naleznete zde.

Fórum Zdravého města proběhne letos ve více než čtyřiceti městech, obcích či regionech

Také v roce 2012 budou moci občané diskutovat na Fóru Zdravého města či regionu o nejpalčivějších problémech v místě svého bydliště. První letošní Fórum se uskuteční v Prachaticích (16. 2.), další tato veřejná setkání proběhnou v Moravské Třebové (22. 2.), Chrudimi (19. 3.), Hlučíně (20. 3.), Opavě (21. 3.) a Orlové (22. 3.).

Účastníci Fóra Zdravého města určují „10P – desatero problémů“, které je následně ověřováno v anketě, do níž se zapojí obvykle širší okruh občanů. Ověřený seznam největších problémů putuje poté do zastupitelstva, které zahrne řešení jednotlivých témat do plánovacích dokumentů včetně rozpočtu. Fóra probíhají každoročně, lidé tak mohou během veřejného setkání získat informace, jak bylo naloženo ze strany města s jejich podněty z minulých let.

V roce 2011 se konalo Fórum v celkem 46 Zdravých městech, obcích a regionech a sešlo se na nich na 3000 aktivních obyvatel. Letos je připravován přibližně stejný počet těchto veřejných setkání, postupně se stanovují přesné termíny jejich konání. 

Stalo se

Členové NSZM uspěli v soutěži O lidech s lidmi

Dne 24. ledna 2011 byly v Americkém kulturním centru v Praze vyhlášeny výsledky soutěže O lidech s lidmi 2011. Hlavní cenu získalo Zdravé město Hlučín a čestné uznání Zdravý mikroregion Drahanská Vrchovina. Soutěž O lidech s lidmi, která proběhla pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra, pořádá Centrum pro komunitní práci. Vyhlášení cen bylo součástí workshopu Komunikace s veřejností.

Gratulujeme zástupcům Zdravého města Hlučín a Zdravého mikroregionu Drahanská vrchovina a přejeme mnoho dalších úspěchů v aktivitách souvisejících se zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Fotogalerii z předávání cen si můžete prohlédnout zde.

Databáze DobráPraxe.cz čeká i na vaše příklady z různých oblastí rozvoje

Databáze Národní sítě Zdravých měst, kterou naleznete na adrese www.DobraPraxe.cz, obsahuje řadu nových inspirujících příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. V současnosti zde můžete procházet přes 180 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení nebo společná témata místní Agendy 21, navíc umožňuje se zapojit do tzv. tematických kroužků. V Databázi naleznete také tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat. Odkaz najdete přímo na hlavní stránce nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe.

Databáze je otevřena všem, kdo chtějí přispět dalšími příklady dobré praxe nebo střípky. Těšíme se na vaše inspirace.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.